در صورت عبور قیمت از هر کدام از حدود ذکر شده با حجم بالا، احتمالا باعث شود قیمت روندی جدید (هر چند کوتاه‌مدت) به خود بگیرد. یعنی در صورت شکسته شدن محدوده ۶۱/ ۳۹ دلار به سمت پایین احتمالا قیمت نفت روند نزولی و صورت شکسته شدن محدوده ۶۳/ ۴۳ دلار به سمت بالا احتمالا روند صعودی به خود می‌گیرد. در صورت کاهش قیمت هر بشکه نفت برنت، محدوده‌های ۶۱/ ۳۹، ۶۵/ ۳۷ و ۰۷/ ۳۶ دلار، می‌توانند مانع از کاهش بیشتر قیمت‌ها شوند. در صورت افزایش قیمت نفت برنت محدوده‌های ۶۳/ ۴۳، ۵۴/ ۴۶ و محدوده ۲۲/ ۴۸ دلار می‌تواند مانع از افزایش بیشتر قیمت‌ها شود.

روند کوتاه مدت: صعودی شکسته شده

در صورت ادامه کاهش قیمت‌ها، اولین منطقه‌ای که می‌تواند مانع از کاهش بیشتر قیمت‌ها شود، محدوده ۶۱/ ۳۹ دلار است. این محدوده نقش حمایتی خود را در ۱۲ روز کاری قبل ایفا کرده است. شکسته شدن این محدوده حمایتی به سمت پایین خصوصا با حجم زیاد نشانه نزولی است و ترس احتمال تشکیل روند نزولی را برای سرمایه‌گذاران به وجود می‌آورد. قیمت، برای عبور از این محدوده مقاومتی به سمت پایین با مشکلات فراوانی مواجه خواهد شد.

در صورت افزایش قیمت‌ها، اولین منطقه‌ای که می‌تواند مانع از افزایش بیشتر قیمت‌ها شود، محدوده  ۶۳/ ۴۳ دلار است. این محدوده نقش مقاومتی خود را در ۲ روز کاری قبل ایفا کرده است. شکسته شدن این محدوده به سمت بالا نشانه صعودی است و امیدها را برای ادامه رشد قیمت‌ها افزایش می‌دهد.

روند میان‌مدت: صعودی شکسته شده

در صورت کاهش قیمت‌ها مهم‌ترین منطقه‌ای که می‌تواند مانع از نزول بیشتر قیمت‌ها شود، محدوده  ۱۹/ ۳۴ دلار است. شکسته شدن این محدوده به سمت پایین خصوصا با حجم زیاد نشانه نزولی است و احتمال ادامه روند نزولی را در پی خواهد داشت. قیمت، برای عبور از این حمایت به سمت پایین با مشکلات فراوانی مواجه خواهد شد. در صورت افزایش قیمت خط روند صعودی شکسته شده میان‌مدت می‌تواند نقش مقاومتی قوی داشته باشد. این خط روند شکسته شده برای تحلیلگران محافظه‌کار از اهمیت خاصی برخوردار است.

در صورت افزایش قیمت‌ها، مهم‌ترین منطقه‌ای که می‌تواند مانع از افزایش بیشتر قیمت‌ها شود، محدوده  ۵۴/ ۴۶ دلار است. شکسته شدن این محدوده به سمت بالا احتمال تشکیل روند صعودی در میان‌مدت را بسیار افزایش می‌دهد.

روند میان‌مدت: نزولی شکسته شده

در صورت کاهش قیمت خط روند نزولی شکسته شده بلندمدت می‌تواند نقش حمایتی قوی داشته باشد. این محدوده نقش حمایتی خود را در ۲۶ روز کاری قبل و در قیمت ۷۱/ ۳۶ ایفا کرده است. این خط برای تحلیلگران محافظه کار از اهمیت خاصی برخوردار است.

 

این مطلب برایم مفید است
3 نفر این پست را پسندیده اند