محدوده ۳۱۸ دلار و محدوده ۳۰۹ دلار را می‌توان به‌عنوان اعداد مهم حمایتی قیمت ذرت در چند هفته آتی در نظر داشت. در صورتی که قیمت این کالا روند صعودی میان‌مدت خود را در پیش بگیرد می‌تواند باز هم محدوده ۳۵۵ دلار یا حتی بالاتر را لمس کند. علاوه بر محدوده‌های مقاومتی ۳۳۲ دلار، ۳۳۷ دلار و ۳۴۰ دلار، دو محدوده دیگر یعنی محدوده خط روند نزولی کوتاه‌مدت و محدوده قیمتی ۳۴۷ دلار می‌توانند مانع افزایش بیشتر قیمت‌ها شوند. در حال حاضر قیمت ذرت در منطقه اشباع فروش که منطقه‌ای است که بعد از چند روز کاهش قیمت تقریبا متوالی به آن می‌رسیم یا در منطقه اشباع خرید که منطقه‌ای است که بعد از چند روز کاهش قیمت تقریبا متوالی به آن می‌رسیم، حضور ندارد اما در نزدیکی منطقه اشباع فروش قرار دارد.

روند کوتاه‌مدت - نزولی

در صورت ادامه روند نزولی کوتاه‌مدت، مهم‌ترین منطقه‌ای که می‌تواند مانع کاهش بیشتر قیمت‌ها شود، محدوده ۳۱۸ دلار است. شکسته شدن این محدوده به سمت پایین خصوصا با حجم زیاد نشانه نزولی است و ترس‌ها را برای تشکیل یک روند نزولی ادامه‌دار افزایش می‌دهد. این محدوده برای تحلیلگران محافظه‌کار از اهمیت خاصی برخوردار است. قیمت برای عبور از محدوده ۳۱۸ دلار به سمت پایین با مشکلات فراوانی مواجه خواهد شد.

در صورت افزایش قیمت ذرت، محدوده خط روند نزولی کوتاه‌مدت می‌تواند نقش مقاومتی داشته باشد. شکست این محدوده به سمت بالا نشانه صعودی نیست؛ ولی احتمال تشکیل روند صعودی را افزایش خواهد داد و امید‌ها را نسبت به افزایش بیشتر قیمت‌ها بالا می‌برد. محدوده خط روند نزولی کوتاه‌مدت برای تحلیلگران جسور از اهمیت خاصی برخوردار است.

در صورت شکسته شدن روند نزولی کوتاه‌مدت به سمت پایین، مهم‌ترین منطقه‌ای که می‌تواند مانع از افزایش بیشتر قیمت‌ها شود، محدوده ۳۳۲ دلار است. شکسته شدن این محدوده به سمت بالا خصوصا با حجم زیاد نشانه صعودی است و امید‌ها را برای تشکیل یک روند صعودی میان‌مدت افزایش می‌دهد. این محدوده برای تحلیلگران محافظه‌کار از اهمیت خاصی برخوردار است. قیمت برای عبور از منطقه ۳۳۲ دلار به سمت بالا با مشکلاتی فراوانی مواجه خواهد شد.

روند میان‌مدت – صعودی شکسته شده

در صورت کاهش قیمت‌ها مهم‌ترین منطقه‌ای که می‌تواند مانع از کاهش بیشتر قیمت‌ها شود، محدوده  ۳۰۹ دلار است. شکسته شدن این محدوده حمایتی به سمت پایین، ترس‌ها را برای ادامه روند نزولی افزایش می‌دهد. این ناحیه برای تحلیلگران جسور از اهمیت خاصی برخوردار است. به نظر می‌رسد قیمت، برای عبور از محدوده قیمتی ۳۰۹ دلار به سمت پایین با مشکلاتی مواجه شود.

در صورت افزایش قیمت ذرت، محدوده خط روند نزولی میان‌مدت شکسته شده می‌تواند نقش مقاومتی داشته باشد. این ناحیه برای تحلیلگران محافظه کار از اهمیت خاصی برخوردار است. در صورت افزایش قیمت‌ها، مهم‌ترین منطقه‌ای که می‌تواند مانع از افزایش بیشتر قیمت‌ها شود، محدوده ۳۴۷ دلار است. شکسته شدن این محدوده قیمتی به سمت بالا، امید‌ها را برای ادامه روند صعودی افزایش می‌دهد. این محدوده برای تحلیلگران محافظه‌کار از اهمیت خاصی برخوردار است. به نظر می‌رسد قیمت، برای عبور از محدوده قیمتی ۳۴۷ دلار به سمت بالا با مشکلاتی مواجه شود.

روند بلند‌مدت - نزولی

در صورت افزایش قیمت ذرت، محدوده خط روند نزولی بلندمدت می‌تواند نقش مقاومتی بسیار قوی داشته باشد. شکسته شدن این محدوده به سمت بالا مخصوصا با حجم زیاد نشانه صعودی خواهد بود. این منطقه برای تحلیلگران محافظه‌کار از اهمیت خاصی برخوردار است.

 

این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند