در صورتی که قیمت بنزین به هر دلیلی از جمله واکنش به محدوده‌های مقاومتی یا عکس‌العمل قیمت به حضور در منطقه‌‌ای که بعد از چند روز افزایش تقریبا متوالی، قیمت به آن می‌رسد و به آن منطقه اشباع خرید می‌گوییم (در حال حاضر در این منطقه قرار نداریم) تغییر مسیر داد و کاهش قیمت را در پیش گرفت، علاوه بر محدوده‌های حمایتی ۲/ ۱، ۱۱/ ۱ و ۹۸/ ۰ دلار، محدوده خط روند صعودی محدوده قیمتی ۸۴/ ۰ دلار نیز می‌تواند مانع کاهش بیشتر قیمت‌ها شود، که به این محدوده‌ها حمایت می‌گوییم. قیمت بنزین در یک مثلث که ضلع پایین آن محدوده خط روند صعودی و ضلع بالای آن محدوده قیمتی ۳/ ۱ دلار است، قرار دارد. شکسته شدن ضلع پایین این مثلث نشانه احتمالی نزولی و شکسته شدن ضلع بالای آن نشانه احتمالی صعودی خواهد بود.

روند کوتاه‌مدت – صعودی

در صورت افزایش بنزین در کوتاه‌مدت، ‌مهم‌ترین منطقه‌ای که می‌تواند مانع از افزایش بیشتر قیمت‌ها شود، محدوده ۳/ ۱ دلار است. شکسته شدن این محدوده به سمت بالا نشانه صعودی است و امید‌ها را نسبت به ادامه روند صعودی بیشتر می‌کند.

روند میان‌مدت – صعودی

در صورت ادامه روند صعودی بنزین در میان‌مدت، ‌مهم‌ترین منطقه‌ای که می‌تواند مانع از افزایش بیشتر قیمت‌ها شود، محدوده ۴۲/ ۱ دلار است. شکسته شدن این محدوده به سمت بالا، امید‌ها را برای تشکیل یک روند صعودی بلند‌مدت افزایش می‌دهد. قیمت، برای عبور از محدوده ۴۲/ ۱ دلار به سمت بالا با مشکلات فراوانی مواجه خواهد شد. در صورت کاهش قیمت‌ها، محدوده خط روند صعودی میان‌مدت می‌تواند نقش حمایتی بسیار قوی داشته باشد. شکسته شدن این محدوده به سمت پایین مخصوصا با حجم زیاد نشانه نزولی خواهد بود و ترس‌ها را نسبت به کاهش بیشتر قیمت‌ها افزایش می‌دهد. قیمت برای عبور از این محدوده به سمت پایین با مشکلات فراوانی مواجه خواهد شد.

در صورت ادامه کاهش قیمت‌ها و گذر قیمت از محدوده حمایتی ۲/ ۱ دلار، ‌مهم‌ترین منطقه‌ای که می‌تواند مانع از کاهش بیشتر قیمت‌ها شود، محدوده ۱/ ۱ دلار است. شکسته شدن این محدوده به سمت پایین خصوصا با حجم زیاد نشانه نزولی است و ترس‌ها را نسبت به تشکیل یک روند نزولی ادامه‌دار افزایش خواهد داد. به نظر می‌رسد قیمت، برای عبور از محدوده ۱/ ۱ دلار به سمت پایین با مشکلاتی مواجه شود.

روند بلند‌مدت - خنثی

روند نزولی قیمت بنزین در ۴۰ روز کاری قبل به سمت بالا شکسته شد، این موضوع نشانه صعودی بود و امیدها را نسبت به افزایش قیمت‌ها در میان‌مدت بسیار بالا برد، ولی هنوز در بلند‌مدت روند صعودی تشکیل نشده است.

 

این مطلب برایم مفید است
2 نفر این پست را پسندیده اند