محدوده ۱,۷۲۷، محدوده ۱,۷۹۳ و محدوده ۱,۸۲۷ دلار را می‌توان به‌عنوان اعداد مهم مقاومتی قیمت این فلز در چند هفته آینده در نظر داشت. در صورتی که قیمت آلومینیوم به هر دلیلی از جمله واکنش به محدوده‌های مقاومتی یا عکس‌العمل قیمت به حضور در منطقه‌ای که بعد از چند روز افزایش تقریبا متوالی، قیمت به آن می‌رسد و به آن منطقه اشباع خرید می‌گوییم (در حال حاضر در نزدیکی این منطقه قرار داریم) تغییر مسیر داد و کاهش قیمت را در پیش گرفت، علاوه بر محدوده‌های حمایتی ۱,۶۱۷، ۱,۵۵۵و ۱,۵۰۷ دلار، محدوده خط روند صعودی نیز می‌تواند مانع کاهش بیشتر قیمت‌ها شود، که به این محدوده‌ها حمایت می‌گوییم.

روند کوتاه‌مدت – صعودی

در صورت ادامه روند صعودی آلومینیوم در کوتاه مدت، مهم‌ترین منطقه‌ای که می‌تواند مانع افزایش بیشتر قیمت‌ها شود، محدوده ۱,۷۲۷ دلار است. شکسته شدن این محدوده به سمت بالا امید‌ها را نسبت به ادامه روند صعودی بیشتر می‌کند. این محدوده برای تحلیل‌گران محافظه کار حائز اهمیت است. در صورت کاهش قیمت این فلز اساسی، محدوده خط روند صعودی کوتاه‌مدت، می‌تواند نقش حمایتی داشته باشد. شکسته شدن این محدوده به سمت پایین مخصوصا با حجم زیاد نشانه نزولی نیست ولی سرمایه گذاران را برای ادامه بیشتر روند صعودی دچار شک و تردید می‌کند. محدوده خط روند صعودی کوتاه‌مدت برای تحلیل‌گران محافظه‌کار از اهمیت خاصی برخوردار است.

در صورت کاهش قیمت آلومینیوم، مهم‌ترین منطقه‌ای که می‌تواند مانع از افزایش بیشتر قیمت‌ها شود، محدوده ۱,۶۷۸ دلار است. این منطقه در یک روز کاری قبل به سمت بالا شکسته شد و این رخداد نشانه صعودی بود و امید‌ها را نسبت به ادامه روند صعودی بیشتر کرد. بعد از شکست رو به بالا، این منطقه به‌عنوان حمایت تغییر نقش داد و به نظر می‌رسد قیمت، برای عبور از این محدوده به سمت پایین با مشکلات فراوانی مواجه خواهد شد. این ناحیه برای تحلیلگران محافظه‌کار از اهمیت خاصی برخوردار است.

در صورت شکسته شدن روند صعودی کوتاه‌مدت به سمت پایین، مهم‌ترین منطقه‌ای که می‌تواند مانع کاهش بیشتر قیمت‌ها شود، محدوده ۱،۶۱۷ دلار است. شکسته شدن این محدوده به سمت پایین، امید‌ها را برای ادامه روند صعودی کاهش می‌دهد. این محدوده برای تحلیلگران محافظه کار از اهمیت خاصی برخوردار است. به نظر می‌رسد قیمت، برای عبور از محدوده ۱،۶۱۷ دلار به سمت پایین با مشکلات فراوانی مواجه شود.

روند میان مدت – صعودی

در صورت ادامه روند صعودی فلز آلومینیوم در میان‌مدت، مهمترین منطقه‌ای که می‌تواند مانع افزایش بیشتر قیمت‌ها شود، محدوده ۱،۷۹۳ دلار است. شکسته شدن این محدوده به سمت بالا خصوصا با حجم زیاد نشانه صعودی است و امید‌ها را برای تشکیل یک روند صعودی بلندمدت افزایش می‌دهد. قیمت، برای عبور از محدوده ۱،۷۹۳ دلار به سمت بالا با مشکلات فراوانی مواجه خواهد شد.

در صورت کاهش قیمت‌ها و شکسته شدن روند صعودی کوتاه مدت، محدوده خط روند صعودی میان‌مدت می‌تواند نقش حمایتی بسیار قوی داشته باشد. شکسته شدن این محدوده به سمت پایین مخصوصا با حجم زیاد نشانه نزولی خواهد بود و ترس‌ها را نسبت به کاهش بیشتر قیمت‌ها افزایش می‌دهد. قیمت برای عبور از این محدوده به سمت پایین با مشکلات فراوانی مواجه خواهد شد. این محدوده برای تحلیلگران محافظه کار حائز اهمیت است. در صورت شکسته شدن روند صعودی میان‌مدت، مهم‌ترین منطقه‌ای که می‌تواند مانع کاهش بیشتر قیمت‌ها شود، محدوده ۱،۵۵۵ دلار است. شکسته شدن این محدوده به سمت پایین خصوصا با حجم زیاد نشانه نزولی است و ترس‌ها را نسبت به تشکیل یک روند نزولی ادامه‌دار افزایش خواهد داد. به نظر می‌رسد قیمت، برای عبور از محدوده ۱،۵۵۵ دلار به سمت پایین با مشکلاتی مواجه شود.

روند بلند مدت - خنثی

روند نزولی قیمت آلومینیوم در ۲۵ روز کاری قبل به سمت بالا شکسته شد و این موضوع نشانه صعودی بود ولی هنوز در بلند مدت روند صعودی تشکیل نشده است.

 

این مطلب برایم مفید است
1 نفر این پست را پسندیده اند