در صورتی که قیمت گاز طبیعی به هر دلیلی از جمله واکنش به محدوده‌های حمایتی یا عکس العمل قیمت به حضور در منطقه‌ای که بعد از چند روز کاهش تقریبا متوالی به آن می‌رسد و به آن منطقه اشباع فروش می‌گویند (در حال حاضر در این منطقه قرار نداریم) تغییر مسیر داد که البته احتمال آن کم نیست و افزایش قیمت را در پیش گرفت(مانند چند روز اخیر)، قیمت گاز طبیعی هدف ۱۷/ ۲ دلار را دنبال می‌کند. علاوه بر محدوده‌های مقاومتی ۷۸/ ۱، ۹۲/ ۱ و ۰۶/ ۲ دلار، محدوده خط روند نزولی بلند‌مدت می‌تواند مانع از کاهش بیشتر قیمت‌ها شوند. ( در این تحلیل قیمت بر میلیون Btu گاز طبیعی آنالیز شده است)

روند کوتاه‌مدت- صعودی با قدرت متوسط

در صورت ادامه روند صعودی در کوتاه‌مدت، مهم‌ترین منطقه‌ای که می‌تواند مانع از افزایش بیشتر قیمت‌ها شود، محدوده ۹۲/ ۱ دلار است. شکسته شدن این محدوده به سمت بالا خصوصا با حجم زیاد نشانه صعودی است و امیدها را نسبت به بالا رفتن بیشتر قیمت‌ها افزایش می‌دهد. این ناحیه برای تحلیلگران محافظه کار از اهمیت خاصی برخوردار است. قیمت، برای عبور از محدوده ۹۲/ ۱ دلار به سمت بالا با مشکلات فراوانی مواجه خواهد شد. در صورت کاهش قیمت محدوده خط روند صعودی کوتاه‌مدت می‌تواند نقش حمایتی داشته باشد. شکسته شدن این محدوده به سمت پایین مخصوصا با حجم زیاد نشانه نزولی خواهد بود و امید‌ها را نسبت به افزایش قیمت‌ها پایین می‌آورد و حرکت صعودی تازه تشکیل شده را با مشکلاتی مواجه می‌کند. این ناحیه برای تحلیلگران جسور از اهمیت خاصی برخوردار است. در صورت شکسته شدن روند صعودی کوتاه‌مدت، مهم‌ترین منطقه‌ای که می‌تواند مانع از کاهش بیشتر قیمت‌ها شود، محدوده ۶۳/ ۱ دلار است. شکسته شدن این محدوده به سمت پایین روند صعودی کوتاه‌مدت را با مشکلاتی روبه‌رو می‌کند. این محدوده برای تحلیلگران محافظه‌کار از اهمیت خاصی برخوردار است.

روند میان‌مدت- نزولی شکسته شده

در صورت افزایش قیمت‌ها، مهم‌ترین منطقه‌ای که می‌تواند مانع از افزایش بیشتر قیمت‌ها شود، محدوده ۰۶/ ۲ دلار است. شکسته شدن این محدوده به سمت بالا خصوصا با حجم زیاد نشانه صعودی است و امیدها را نسبت به تشکیل یک روند صعودی در میان‌مدت افزایش می‌دهد. این ناحیه برای تحلیلگران محافظه کار از اهمیت خاصی برخوردار است. به نظر می‌رسد قیمت، برای عبور از این محدوده به سمت بالا با مشکلاتی مواجه شود. در صورت کاهش قیمت محدوده خط روند نزولی شکسته شده می‌تواند نقش حمایتی پر قدرتی داشته باشد. شکسته شدن این محدوده به سمت بالا نشانه صعودی بود و امیدها را برای بالا رفتن بیشتر قیمت‌ها افزایش داد. محدوده خط روند نزولی شکسته شده برای تحلیلگران محافظه کار از اهمیت خاصی برخوردار است. در صورت کاهش قیمت‌ها، مهم‌ترین منطقه‌ای که می‌تواند مانع از کاهش بیشتر قیمت‌ها شود، محدوده ۵۳/ ۱ دلار است. شکسته شدن این محدوده به سمت پایین، ترس‌ها را برای کاهش بیشتر قیمت‌ها افزایش می‌دهد. محدوده ۵۳/ ۱ دلار برای تحلیلگران محافظه کار از اهمیت خاصی برخوردار است.

روند بلند‌مدت- نزولی قوی

در صورت افزایش قیمت محدوده خط روند نزولی بلند‌مدت می‌‌تواند نقش مقاومتی پر قدرتی داشته باشد. شکسته شدن این محدوده به سمت پایین مخصوصا با حجم زیاد نشانه نزولی خواهد بود و امید‌ها را نسبت به ادامه افزایش قیمت‌ها و حتی تشکیل روند صعودی در میان‌مدت و بلند‌مدت بالا می‌برد. محدوده خط روند نزولی بلند‌مدت برای تحلیلگران محافظه کار از اهمیت خاصی برخوردار است.

 

این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند