البته بعید به نظر می‌رسد تمام مسیر برای رسیدن به این قیمت را در هفته آینده طی کند. سه محدوده ممکن است مانع رسیدن به این هدف قیمتی شوند. محدوده ۶۳/ ۴۳، ۵۴/ ۴۶ و ۲۲/ ۴۸ دلار را می‌توان به‌عنوان اعداد مهم مقاومتی قیمت نفت برنت در این هفته در نظر داشت. در صورتی که قیمت نفت برنت ضلع پایین مثلث را به سمت پایین بشکند (خط روند نزولی کوتاه‌مدت به سمت پایین شکسته شود) و کاهش قیمت را در پیش گیرد، علاوه بر محدوده‌های حمایتی ۶۱/ ۳۹، ۶۵/ ۳۷ و ۰۷/ ۳۶ دلار می‌توانند مانع از کاهش بیشتر قیمت‌ها شوند.

روند کوتاه‌مدت: صعودی با قدرت متوسط

در صورت ادامه روند صعودی کوتاه‌مدت مهم‌ترین منطقه‌ای که می‌تواند مانع از افزایش بیشتر قیمت‌ها شود، محدوده ۶۳/ ۴۳ دلار است. این محدوده نقش مقاومتی خود را ۹ روز کاری قبل ایفا کرده است. شکسته شدن این محدوده (ضلع بالای مثلث) به سمت بالا نشانه صعودی است و امیدها را برای ادامه رشد قیمت‌ها افزایش می‌دهد.

روند میان‌مدت: صعودی شکسته شده - قوی

در صورت کاهش قیمت‌ها مهمترین منطقه‌ای که می‌تواند مانع از نزول بیشتر قیمت‌ها شود، محدوده ۱۹/ ۳۴ دلار است. شکسته شدن این محدوده به سمت پایین خصوصا با حجم زیاد نشانه نزولی است و احتمال ادامه روند نزولی را در پی خواهد داشت. قیمت، برای عبور از این حمایت به سمت پایین با مشکلات فراوانی مواجه خواهد شد.

روند میان‌مدت: نزولی شکسته شده – قوی

در صورت کاهش قیمت، خط روند شکسته شده بلند مدت می‌تواند نقش حمایتی قوی داشته باشد. این محدوده نقش حمایتی خود را در ۱۶روز کاری قبل و در قیمت ۷۱/ ۳۶ دلار ایفا کرده است.


 

این مطلب برایم مفید است
3 نفر این پست را پسندیده اند