سه محدوده ممکن است مانع رسیدن به این هدف قیمتی شوند که به آنها مقاومت می‌گوییم. محدوده ۶۳/ ۴۳ دلار، ۵۴/ ۴۶ دلار و ۲۲/ ۴۸ دلار را می‌توان به عنوان اعداد مهم مقاومتی قیمت نفت برنت در این هفته در نظر داشت. در صورتی که قیمت نفت برنت به هر دلیلی از جمله واکنش به محدوده‌های مقاومتی تغییر مسیر داد و کاهش قیمت را در پیش گرفت، علاوه بر محدوده‌های حمایتی ۶۱/ ۳۹، ۶۵/ ۳۷ و ۰۷/ ۳۶ دلار، دو محدوده دیگر یعنی خط روند صعودی کوتاه‌مدت و خط روند نزولی شکسته شده بلندمدت می‌توانند مانع از کاهش بیشتر قیمت‌ها شوند.

روند کوتاه‌مدت: صعودی با قدرت متوسط

در صورت ادامه روند صعودی کوتاه‌مدت مهم‌ترین منطقه‌ای که می‌تواند مانع از افزایش بیشتر قیمت‌ها شود، محدوده ۶۳/ ۴۳ دلار است. این محدوده نقش مقاومتی خود را چهار روز کاری قبل ایفا کرده است.  شکسته شدن این محدوده به سمت بالا، امیدها را برای ادامه رشد قیمت‌ها افزایش می‌دهد. در صورت کاهش قیمت خط روند صعودی کوتاه‌مدت می‌تواند نقش حمایتی ضعیف داشته باشد. شکسته شدن این محدوده به سمت پایین مخصوصا با حجم زیاد نشانه نزولی خواهد بود. این محدوده برای تحلیلگران جسور از اهمیت خاصی برخوردار است. در صورت شکسته شدن روند صعودی کوتاه‌مدت، مهم‌ترین منطقه‌ای که می‌تواند مانع از کاهش بیشتر قیمت‌ها شود، محدوده ۶۱/ ۳۹دلار است.

روند میان‌مدت: صعودی شکسته شده- قوی

در صورت کاهش قیمت‌ها مهم‌ترین منطقه‌ای که می‌تواند مانع از نزول بیشتر قیمت‌ها شود، محدوده ۱۹/ ۳۴ دلار است. شکسته شدن این محدوده به سمت پایین خصوصا با حجم زیاد نشانه نزولی است و احتمال ادامه روند نزولی را در پی خواهد داشت.

روند بلندمدت: نزولی شکسته شده – قوی

در صورت کاهش قیمت خط روند شکسته شده بلندمدت می‌تواند نقش حمایتی قوی داشته باشد. این محدوده نقش حمایتی خود را در ۱۱ روز کاری قبل و در قیمت ۷۱/ ۳۶  ایفا کرده است. این خط برای تحلیلگران محافظه‌کار حائز اهمیت است.

 

این مطلب برایم مفید است
1 نفر این پست را پسندیده اند