محدوده ۱۷هزار و ۸۰ دلار، محدوده ۱۷هزار و ۷۳۰ دلار و محدوده ۱۸هزار و ۳۴۰ دلار را می‌توان به‌عنوان اعداد مهم مقاومتی قیمت فلز قلع در چند هفته آینده در نظر داشت. در صورتی که بهای این کالا به هر دلیلی از جمله واکنش به محدوده‌های مقاومتی تغییر مسیر داد و کاهش قیمت را در پیش گرفت، علاوه بر محدوده‌های حمایتی ۱۶هزار و ۳۷۰ دلار، ۱۵هزار و ۹۰۰ دلار، ۱۵هزار و ۴۷۰ دلار، دو محدوده دیگر یعنی روند صعودی کوتاه‌مدت و روند صعودی بلند‌مدت می‌توانند مانع کاهش بیشتر قیمت‌ها شوند.

روند کوتاه‌مدت - صعودی شکسته شده

در صورت ادامه کاهش قیمت‌ها مهم‌ترین منطقه‌ای که می‌تواند مانع کاهش بیشتر بهای قلع شود، محدوده ۱۶هزار و ۳۷۰ دلار است. شکسته شدن این منطقه به سمت پایین نشانه نزولی نیست ولی روند صعودی را با مشکلاتی روبه‌رو می‌کند. این منطقه برای تحلیلگران محافظه‌کار از اهمیت خاصی برخوردار است. به نظر می‌رسد قیمت، برای عبور از محدوده حمایتی ۱۶هزار و ۳۷۰ به سمت بالا با مشکلاتی مواجه شود. در صورت افزایش قیمت‌ها خط روند صعودی کوتاه‌مدت می‌تواند نقش مقاومتی با قدرت متوسط داشته باشد. در صورت افزایش قیمت‌ها، مهم‌ترین منطقه‌ای که می‌تواند مانع افزایش بیشتر قیمت‌ها شود، محدوده ۱۷هزار و ۸۰ دلار است. شکسته شدن این محدوده مقاومتی به سمت بالا نشانه صعودی نیست ولی امید‌ها را برای ادامه روند صعودی افزایش می‌دهد. محدوده قیمتی ۱۷هزار و ۸۰ دلار برای تحلیلگران محافظه‌کار از اهمیت خاصی برخوردار است.

روند میان‌مدت - صعودی بسیار قوی

در صورت ادامه روند صعودی در میان‌مدت مهم‌ترین منطقه‌ای که می‌تواند مانع افزایش بیشتر قیمت‌ها شود، محدوده ۱۷هزار و ۷۳۰‌دلار است. شکسته شدن این منطقه به سمت پایین نشانه نزولی نیست ولی روند صعودی را با مشکلاتی روبه‌رو می‌کند. این محدوده مقاومتی برای تحلیلگران محافظه‌کار از اهمیت خاصی برخوردار است. قیمت، برای عبور از این محدوده قیمتی ۱۷هزار و ۷۳۰ به سمت بالا با مشکلاتی فراوانی مواجه خواهد شد. در صورت کاهش قیمت، محدوده خط روند صعودی میان‌مدت می‌تواند نقش حمایتی بسیار قوی داشته باشد. شکسته شدن این محدوده به سمت پایین مخصوصا با حجم زیاد نشانه نزولی خواهد بود و ترس‌‌ها را برای تشکیل روند نزولی افزایش خواهد داد. محدوده خط روند میان‌مدت برای تحلیلگران محافظه‌کار از اهمیت خاصی برخوردار است. در صورت شکسته شدن روند صعودی میان‌مدت به سمت پایین مهم‌ترین منطقه‌ای که می‌تواند مانع از کاهش بیشتر قیمت‌ها شود، محدوده ۱۵هزار و ۹۰۰ دلار است. شکسته شدن این محدوده‌ به سمت پایین خصوصا با حجم زیاد نشانه نزولی است و ترس‌ها را برای ادامه روند نزولی افزایش می‌دهد. این محدوده برای تحلیلگران محافظه‌کار از اهمیت خاصی برخوردار است. قیمت، برای عبور از این محدوده مقاومتی ۱۵هزار و ۹۰۰ به سمت پایین با مشکلاتی فراوانی مواجه خواهد شد.

روند بلند‌مدت - صعودی قوی

در صورت ادامه روند صعودی بلند‌مدت مهم‌ترین منطقه‌ای که می‌تواند مانع افزایش بیشتر قیمت‌ها شود، محدوده ۱۸هزار و ۳۴۰ دلار است. شکسته شدن این محدوده مقاومتی به سمت بالا خصوصا با حجم زیاد نشانه صعودی است و امید‌ها را نسبت به افزایش بیشتر قیمت‌ها زیاد می‌کند. این منطقه برای تحلیلگران محافظه‌کار از اهمیت خاصی برخوردار است. به نظر می‌رسد قیمت، برای عبور از محدوده ۱۸هزار و ۳۴۰ دلار به سمت بالا با مشکلاتی مواجه شود. در صورت کاهش قیمت، محدوده خط روند صعودی بلند‌مدت می‌تواند نقش حمایتی بسیار قوی داشته باشد. شکسته شدن این محدوده به سمت پایین مخصوصا با حجم زیاد نشانه نزولی خواهد بود.

 

این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند