محدوده ۶۳/ ۴۳ دلار، محدوده ۵۴/ ۴۶ دلار و محدوده ۲۲/ ۴۸ دلار را می‌توان به‌عنوان اعداد مهم مقاومتی قیمت نفت برنت در این هفته در نظر داشت. در صورتی که قیمت نفت برنت به هر دلیلی از جمله واکنش به محدوده‌های مقاومتی تغییر مسیر داد و کاهش قیمت را در پیش گرفت، علاوه بر محدوده‌های حمایتی ۶۱/ ۳۹ دلار، ۶۵/ ۳۷ دلار، ۰۷/ ۳۶ دلار، دو محدوده دیگر یعنی خط روند صعودی کوتاه‌مدت و خط روند نزولی شکسته شده بلند‌مدت می‌توانند مانع از کاهش بیشتر قیمت‌ها شوند.

 

16-08

 

دوره زمانی کوتاه‌مدت

در صورت ادامه روند صعودی کوتاه‌مدت مهم‌ترین منطقه‌ای که می‌تواند مانع افزایش بیشتر قیمت‌ها شود، محدوده 63/ 43 دلار است. این محدوده نقش مقاومتی خود را در 11 روز کاری قبل ایفا کرده است. شکسته شدن این محدوده به سمت بالا، امیدها را برای ادامه رشد قیمت‌ها افزایش می‌دهد.  در صورت کاهش قیمت، خط روند صعودی کوتاه‌مدت می‌تواند نقش حمایتی ضعیف داشته باشد. شکسته شدن این محدوده به سمت پایین مخصوصا با حجم زیاد نشانه نزولی خواهد بود. این محدوده برای تحلیلگران جسور از اهمیت خاصی برخوردار است.  در صورت شکسته شدن روند صعودی کوتاه‌مدت، مهم‌ترین منطقه‌ای که می‌تواند مانع کاهش بیشتر قیمت‌ها شود، محدوده 61/ 39 دلار است. شکسته شدن این محدوده حمایتی به سمت پایین خصوصا با حجم زیاد نشانه نزولی است و ترس احتمال تشکیل روند نزولی را برای سرمایه‌گذاران به وجود می‌آورد. این محدوده برای تحلیلگران محافظه‌کار از اهمیت خاصی برخوردار است. قیمت، برای عبور از این محدوده مقاومتی به سمت پایین با مشکلاتی فراوانی مواجه خواهد شد.

دوره زمانی میان‌مدت

در صورت کاهش قیمت‌ها مهم‌ترین منطقه‌ای که می‌تواند مانع از نزول بیشتر قیمت‌ها شود، محدوده 19/ 34 دلار است. شکسته شدن این محدوده به سمت پایین خصوصا با حجم زیاد نشانه نزولی است و احتمال ادامه روند نزولی را در پی خواهد داشت. این محدوده حمایتی برای تحلیلگران محافظه‌کار از اهمیت خاصی برخوردار است. قیمت، برای عبور از این حمایت به سمت پایین با مشکلاتی فراوانی مواجه خواهد شد.  در صورت افزایش قیمت خط روند صعودی شکسته شده میان‌مدت می‌تواند نقش مقاومتی قوی داشته باشد. این خط روند شکسته شده برای تحلیلگران محافظه‌کار از اهمیت خاصی برخوردار است.

دوره زمانی بلند‌مدت

در صورت کاهش قیمت خط روند شکسته شده بلند‌مدت می‌تواند نقش حمایتی قوی داشته باشد. این محدوده نقش حمایتی خود را در 5 روز کاری قبل و در قیمت 71/ 36 دلار ایفا کرده است. این خط برای تحلیلگران محافظه‌کار از اهمیت خاصی برخوردار است.

 

 16-07

این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند