- در چهار هفته گذشته قیمت بنزین با ۴۵/ ۱۵ درصد افزایش از ۹۷/ ۰ دلار به ۱۲/ ۱ دلار در هر گالن رسید.

- با توجه به موقعیت قرار گرفتن سه میانگین متحرک ۲۵، ۹۰ و ۱۵۰ روزه نسبت به یکدیگر و حضور قیمت در بالای میانگین متحرک ۹۰ روزه و پایین میانگین متحرک ۱۵۰ روزه، روند فعلی قیمت صعودی ضعیف برآورد می‌شود.

- برخی از شاخص‌های تکنیکال در حالت استاندارد حدود ۳ روز کاری قبل از منطقه اشباع خرید خارج شده‌اند. به این معنی که تا ۳ روز قبل قیمت‌ها تقریبا بی‌وقفه افزایش داشته‌اند ولی این حرکت افزایشی یا کندتر شده و یا به حرکت کاهشی تبدیل شده است.

 

بررسی روند

16-06

- روند تایید شده کوتاه مدت، صعودی با قدرت متوسط است که از 22 روز کاری قبل و در 85/ 0 دلار آغاز شده است و در 13 روز کاری قبل در 97/ 0 دلار تایید شده است.

- شکسته شدن این محدوده به سمت پایین نشانه نزولی نیست ولی روند صعودی را با مشکلاتی روبه‌رو می‌کند.

- در صورت کاهش قیمت این محدوده می‌تواند نقش مقاومتی با قدرت متوسط داشته باشد.

- این محدوده برای تحلیلگران محافظه‌کار از اهمیت خاصی برخوردار است.

- روند صعودی میا‌ن‌مدت در یک روز کاری قبل و در 14/ 1 دلار به سمت پایین شکسته شده است. این روند صعودی شکسته شده می‌تواند در آینده نقش مقاومت با قدرت متوسط را داشته باشد.

- ایفای نقش مقاومتی با برخورد قیمت به این محدوده برای خریداران ریسک‌پذیر و فروشندگان ریسک‌گریز از اهمیت زیادی برخوردار است.

- عبور قیمت از این محدوده به سمت بالا برای خریداران کمی ریسک‌پذیر و فروشندگان کمی ریسک‌گریز مهم است.

- شکسته شدن این محدوده به سمت پایین، ترس را برای شروع اصلاح قیمتی افزایش داده است.

- روند نزولی بلند‌مدت در 12 روز کاری قبل و در 04/ 1 دلار به سمت بالا شکسته شده است. این محدوده در آینده می‌تواند نقش حمایتی بسیار قدرتمندی را داشته باشد.

- شکست این محدوده به سمت بالا مخصوصا با حجم زیاد نشانه صعودی است و امیدها را نسبت به تشکیل روند صعودی افزایش داد.

- این محدوده برای تحلیلگران محافظه‌کار حائز اهمیت است.

- ایفای نقش حمایتی با برخورد قیمت به این محدوده برای خریداران ریسک‌پذیر و فروشندگان ریسک‌گریز  از اهمیت خاصی برخوردار است.

- عبور قیمت از این محدوده به سمت پایین برای خریداران بسیار ریسک‌پذیر و فروشندگان بسیار ریسک‌گریز مهم است.

 

حمایت‌ها

16-07

- مهم‌ترین محدوده حمایتی برآورد شده، در محدوده 97/ 0 دلار قرار دارد.  این محدوده قیمتی در 20 روز کاری قبل به سمت بالا شکسته شده است. این محدوده نقش حمایتی خود را 12 روز کاری قبل ایفا کرده است.

- قیمت برای عبور از این محدوده به سمت پایین با مشکلات فراوانی مواجه خواهد شد.

- این محدوده برای تحلیلگران محافظه‌کار از اهمیت خاصی برخوردار است.

- شکسته شدن این محدوده به سمت پایین خصوصا با حجم زیاد نشانه نزولی بود و ترس‌ها را برای تشکیل روند نزولی افزایش داد.

- ایفای نقش حمایتی با برخورد قیمت به این محدوده برای خریداران ریسک‌پذیر و فروشندگان ریسک‌گریز از اهمیت خاصی برخوردار است.

- عبور قیمت از این محدوده به سمت پایین برای خریداران بسیار ریسک‌پذیر و فروشندگان بسیار ریسک‌گریز مهم است.

 

 

مقاومت‌ها

16-08

- مهم‌ترین محدوده مقاومتی برآورد شده، در محدوده 30/ 1 دلار قرار دارد. این محدوده قیمتی در 68 روز کاری قبل به سمت بالا شکسته شده است.

- شکسته شدن این محدوده به سمت بالا نشانه صعودی است و امیدها را برای ادامه روند صعودی افزایش می‌دهد.

- این محدوده برای تحلیلگران محافظه‌کار از اهمیت خاصی برخوردار است.

- قیمت برای عبور از این محدوده به سمت بالا با مشکلات فراوانی مواجه خواهد شد.

این مطلب برایم مفید است
5 نفر این پست را پسندیده اند