به گزارش خبرنگار دنیای‌اقتصاد کل حجم معاملات کارگزاری‌ها در تالار بورس کیش در مهرماه ۹۸ م بلغ ۸۰۵ و ۷۸۹ و ۷۴۶ و ۸۱۷ و ۶ ریال است که نسبت به دو ماهه پایانی تابستان کمتر است به طوری که حجم خرید معادل ۹۹۱ و ۶۳۰ و ۵۰۱ و ۴۰۷ و ۳ ریال و حجم فروش مبلغ ۸۱۴ و ۱۵۸ و ۲۴۵ و ۴۱۰ و ۳ ریال است.

این در حالی است که حجم معاملات مهرماه ۹۸ نشان می‌دهد بیشترین خرید و فروش توسط کارگزاری استاتیس پویا به مبلغ ۲ هزار و ۹۰۶ میلیارد و ۸۲۸ میلیون و ۹۹۳ هزار و ۸۱۳ ریال انجام شده است و این کارگزاری بروکر برتر تالار بورس کیش در پایان مهرماه ۹۸ است.

کارگزاری آگاه بروکر بعدی تالار بورس کیش در حجم معاملات است، حجم خرید و فروش این کارگزاری در مهرماه ۹۸ مبلغ ۸۲۶ میلیارد و ۵۵۶ میلیون و ۲۰۸ هزار و ۴۱۰ ریال بود.

کارگزاری پارسیان در رده سوم قرار دارد، حجم خرید و فروش کارگزاری پارسیان در دوره مذکور مبلغ ۸۰۰ میلیارد و ۶۱۲ میلیون و ۲۸ هزار و ۶۷۱ ریال بوده است.

کارگزاری فارابی در رده چهارم قرار دارد و حجم معاملات  این بروکر در تالار کیش ۵۱۰ میلیارد و ۶۸۹ میلیون و ۱۲۱ هزار و ۸۸ ریال است.

کارگزاری‌های بانک ملی، خبرگام سهام، مهر اقتصاد ایرانیان، تامین سرمایه نوین، سهم آشنا، بانک پاسارگاد، آپادانا، امین آوید، رضوی، سهام گستران شرق، بانک سامان، دنیای خبره، بهگزین و آبان به ترتیب کارگزاری‌های بعدی از لحاظ حجم خرید و فروش در تالار بورس  کیش هستند.

طبق عملکرد آماری تالار بورس کیش از شهریور سال ۹۸ کارگزاری بانک ملی در این ماه بروکر برتر تالار بورس کیش بود، حجم خرید و فروش این کارگزاری در شهریور ۹۸ بیش از ۳ هزار و ۳۱۱ میلیارد ریال بوده است.

بروکر دوم شهریورماه کارگزاری ایساتیس پویا با حجم معاملات بیش از یک هزار و ۴۷۶ میلیارد ریالی است. همچنین کارگزاری فارابی در دوره یادشده در رتبه سوم قرار دارد. حجم خرید و فروش توسط این بروکر بالغ بر ۹۲۷ میلیارد و ۹۸۱ میلیون ریال است.

کارگزاری پارسیان، تامین سرمایه نوین، آگاه، مهر اقتصاد ایرانیان، سهم آشنا، امین آوید، رضوی، آپادانا، سهام گستران شرق، بانک سامان، بانک پاسارگاد، خبرگان سهام، دنیای خبره و آبان به ترتیب در جایگاه‌های بعدی از نظر میزان خرید و فروش در تالار بورس کیش قرار دارند.

این گزارش می‌افزاید: عملکرد آماری به تفکیک کارگزاری‌ها در مردادماه ۹۸ در تالار بورس کیش نشان می‌دهد کل مجموع خرید و فروش در این دوره ۱۳ هزار و ۶۵۲ میلیارد و ۷۶۷ میلیون و ۸۷۴ هزار و ۴۵ ریال است که کارگزاری پارسیان بیشترین سهم را در معاملات تالار بورس کیش به میزان ۹ هزار و ۶۷۰ میلیارد و ۶۶ میلیون ریال دارد.

کارگزاری بانک ملی دومین بروکر در مردادماه ۹۸ است و حجم معاملات آن بالغ بر یک هزار و ۴۵۴ میلیارد و ۴۶۹ میلیون ریال است.

کارگزاری ایساتیس پویا نیز در مردادماه بالغ بر ۶۳۲ میلیارد و ۳۷۶ میلیون ریال خرید و فروش انجام داده است.

کارگزاری‌های آگاه، مهر اقتصاد ایرانیان، فارابی، سهم آشنا، رضوی، تامین سرمایه نوین، سهام گستران شرق، بانک سامان، بانک پاسارگاد، آبان، دنیای خبره، بهگزین، آمین آوید، خبرگان سهام و آپادانا به ترتیب سهمی در معاملات تالار بورس کیش دارند.

این مطلب برایم مفید است
3 نفر این پست را پسندیده اند