آرشیو روزنامه شماره ۴۶۵۵ دنیای اقتصاد

اخبار مسکن و عمران - روزنامه شماره ۴۶۵۵

  • رانت ساختمانی با امضاهای شفاهی

    دنیای اقتصاد: ناتوانی در تحقق یک وعده دیگر در تهران، فرآیند «پیچیده» صدور پروانه ساختمانی را که قرار بود ساده و روان شود، «پیچیده‌تر» کرد. نتایج یک تحقیق درباره «آشفته‌بازار مجوزهای ساختمانی» در شورای شهر نشان می‌دهد مدت زمان انتظار برای دریافت جواز ساخت از میانگین ۳۵۰ روز در مناطق ۲۲‌گانه طی سال ۹۶ به ۳۷۰ روز افزایش یافته است. در این میان «۱۰۰۰ بخشنامه» و «مجوزهای شفاهی» گروهی از سازنده‌ها را برای دور زدن خطوط قرمز ضوابط‌ کمک می‌کند. شورا، طرح «مقابله» تدوین کرده است.
  • ویژگی بقایای فایل‌های فروش در بازار مسکن

    دنیای اقتصاد: بررسی قیمت آپارتمان‌های عرضه شده در بازار معاملات مسکن پایتخت حاکی از این است که فایل‌های موجود اغلب در زمره «آپارتمان‌های به قیمت رسیده» قابل دسته‌بندی هستند.
  • گزارش سانسور شده از عملکرد مالی شهرداری

    دنیای اقتصاد: گزارشی که روز گذشته درباره عملکرد حساب‌های درآمد و هزینه‌های شهرداری تهران در سه ماه نخست سال‌جاری منتشر شد، از نگاه خزانه‌دار شورای شهر به دلیل حذف بخشی از اطلاعات از سوی شهرداری، حاوی سانسور بود.

بیشتر