شماره روزنامه ۴۵۵۲
|
آرشیو روزنامه شماره ۴۴۲۱ دنیای اقتصاد

اخبار مسکن و عمران - روزنامه شماره ۴۴۲۱

  • کرسی‌های مزاحم در شهرداری تهران

    دنیای اقتصاد: طرح اصلاح ساختار سازمانی شهرداری تهران به‌عنوان یکی از وعده‌های این دوره از مدیریت شهری استارت خورد. معاونت‌های موازی و اقدامات متضاد برخی بخش‌های شهرداری از جمله آفات ساختار معیوب فعلی محسوب می‌شود که در کنار هزینه جاری سنگین ناشی از تورم نیروی انسانی، امکان مالی و سرعت اجرای ماموریت‌های حیاتی در پایتخت را از شهرداری سلب کرده است. رقابت مخرب حوزه «بزرگراه‌سازی» با حوزه «توسعه مترو»، نمونه بارز اختلال در کار اداره شهر تحت‌تاثیر ساختار نامتعارف شهرداری محسوب می‌شود.
  • آپارتمان‌های ۸۰ تا ۱۲۰ مترمربعی در کانون عرضه

    دنیای اقتصاد: یکی از کانون‌های اصلی عرضه در بازار مسکن کنونی، آپارتمان‌های ۸۰ تا ۱۲۰ مترمربعی که اغلب به‌صورت دوخوابه طراحی شده و مناسب سکونت خانواده‌های دارای فرزند است، به شمار می‌رود. هر چه در زمینه عرضه آپارتمان‌های کوچک‌متراژ تنگنا وجود دارد، در بازار آپارتمان‌های نسبتا بزرگ‌متراژ تعداد فایل‌ها پرشمار بوده و دست متقاضیان خرید مسکن در انتخاب باز است.
  • مترو در تعقیب بودجه دولتی

    دنیای اقتصاد: شهرداری تهران برای عبور از تنگنای مالی کنونی تعقیب بودجه دولتی به منظور توسعه خطوط و ناوگان متروی پایتخت را از طریق مکاتبات رسمی در دستور کار جدی قرار داده است.

بیشتر