دنیای اقتصاد: با هدف پاسخ به سه سوال کلیدی درباره بازار مسکن 94، «دنیای اقتصاد» دیدگاه 40 صاحب‌نظر را جویا شده است. نتایج دیدگاه‌های سه طیف اثرگذار در بازار درباره «نحوه نوسان قیمت»، «زمان بازگشت رونق» و «زمان خرید مصرفی» نشان می‌دهد: انتظارات غالب در سال جدید، «ثبات قیمت مسکن» است؛ به‌طوری‌که 5/47 درصد نظردهندگان، به «عدم تغییر» و 5/37 درصد دیگر نیز به «رشد منفی» قیمت واقعی مسکن اعتقاد دارند. در این نظرسنجی 5/87 درصد از بازیگران و بازی‌گردانان مسکن، امسال را سال خرید مصرفی معرفی کرده‌اند. «دنیای‌اقتصاد» نتایج نظرسنجی از ۴۰ مقام مسوول، فعال و صاحب‌نظر در بخش مسکن را منتشر می‌کند
تصویر سه‌بعدی از آینده مسکن
اجماع بازیگران و بازی‌گردانان بازار بر «ثبات قیمت» و «توصیه به خرید مصرفی» در سال جدید

فرید قدیری
هاجر شادمانی
نتایج یک نظرسنجی از طیف‌های سه‌گانه فعال و اثرگذار در بخش مسکن درباره اوضاع بازار ملک در سال۹۴ نشان می‌دهد غالب انتظاراتی که هم‌اکنون بابت چگونگی نوسانات قیمت مسکن در سال جدید وجود دارد، در گام اول بر «ثبات قیمت» پایه‌ریزی شده و سپس بر «افزایش ملایم در حد کمتر از نرخ تورم» تاکید می‌کند به‌طوری‌که هیچ‌‌کدام از بازیگران و بازی‌گردانان بخش مسکن، علایمی از رشد شدید جهش قیمت مسکن طی سال جاری را قابل تصور و پیش‌بینی نمی‌دانند.

برآیند همه نظرات درباره سه پرسش از بازار مسکن ۹۴

«دنیای‌اقتصاد» در آخرین روزهای سال۹۳ و همینطور هفته اول امسال برای انعکاس دیدگاه‌های مختلفی که نسبت به شاخص‌های کلیدی بازار مسکن ۹۴ وجود دارد، اقدام به کسب و جمع‌آوری نظرات از سه گروه «مسوولان بخش مسکن در وزارت راه‌وشهرسازی»، «کارشناسان اقتصاد مسکن» و همچنین «فعالان بازار ملک شامل سازنده‌ها و مشاوران املاک» کرد. در این تحقیق ۴۰ نفر شامل ۱۸ نفر از مسوولان فعلی و سابق، ۸ نفر از فعالان اصلی بازار و ۱۴ نفر کارشناس، اعلام نظر کرده‌اند.
در این نظرسنجی از شرکت‌کنندگان، درباره سه بُعد بازار شامل «آینده قیمت مسکن»، «زمان بازگشت رونق» و همین‌طور «بهترین اقدام از جانب تقاضای مصرفی در سال جدید» پرسش شده است.
تحلیل جزئیات آنچه مجموع پاسخ‌دهندگان این سه پرسش ارائه کرده‌اند، حکایت از آن دارد که از میان چهار گزینه ثبات قیمت، افزایش ملایم قیمت، افزایش شدید و کاهش بیشتر قیمت، گزینه اول حائز بیشترین رای شده است. ۵/۴۷ درصد افراد در این نظرسنجی معتقدند قیمت مسکن در سال جاری ثابت خواهد ماند و تغییر آنچنانی پیدا نمی‌کند. ۵/۳۷ درصد دیگر افراد به رشد ملایم قیمت یعنی در حد کمتر از تورم اعتقاد دارند و مابقی که تعدادشان فوق‌العاده محدود است نیز افزایش بیش‌ از نرخ تورم را پیش‌بینی می‌کنند.
در این میان، آرای هرکدام از سه طیف پاسخ‌دهنده، متفاوت بوده است به‌طوری‌که در طیف مسوولان بخش مسکن، 50درصد افراد به ثبات قیمت اعتقاد دارند و در طیف‌ فعالان بازار نیز 5/62درصد نظردهندگان به گزینه افزایش ملایم رای داده‌اند. همچنین نیمی از کارشناسان اقتصاد مسکن نیز گزینه تثبیت قیمت را برای پاسخ انتخاب کرده‌اند. برآیند مجموع نظرات هر سه طیف درباره بعد دوم بازار که همان «زمان بازگشت رونق» است نیز نشان می‌دهد نیمی از افراد «تداوم رکود مسکن در سال 94 البته با شدت کمتر از سال93» را پیش‌بینی می‌کنند. از میان سه طیف پاسخ‌دهنده به پرسش دوم، گروه کارشناسان با رای 64درصدی به «تداوم رکود»، اجماع بیشتری بر زمان‌بر بودن بازگشت رونق از خود نشان داده است. درباره بعد سوم، در نظرسنجی صورت گرفته توسط «دنیای‌اقتصاد»، 5/87 درصد شرکت‌کننده، سال94 را «سال خرید» برای تقاضای مصرفی معرفی کرده‌ است. به این ترتیب میزان رای غالب به خرید مصرفی مسکن در سال94، از آرای حداکثری-بیشترین نظر- مربوط به دو پرسش اول بیشتر است و این به معنای آن است که مجموعه فعالان، سیاست‌گذاران و صاحب‌نظران بازار مسکن در یک نظر واحد، سال94 را زمان مناسب خرید مسکن می‌دانند و اجماع آنها بر این موضوع به مراتب بیشتر از دو پرسش اول است. پیش‌تر چند گزارش کارشناسی درباره چشم‌انداز بازار مسکن94 در «دنیای‌اقتصاد» به چاپ رسید که نتایج آن نشان می‌داد سال جدید دوره «پایان رکود» می‌تواند باشد که در آن، قیمت مسکن به جای ریزش یا صعود، ثبات نسبی را تجربه خواهد کرد.
در زیر، جزئیات نظرات آمده است:

مسکن از نگاه 40 صاحب‌نظر

مسکن از نگاه 40 صاحب‌نظر

مسکن از نگاه 40 صاحب‌نظر