حمیدرضا صارمی که جمعه گذشته «ایسنا» به نقل از وی تعداد مستاجران کشور را ۵۹درصد اعلام کرده بود، به گزارشی که «دنیای‌اقتصاد» روزشنبه تحت عنوان آمار غلط معاون وزیر درباره تعداد مستاجران منتشر کرد، جوابیه‌ای به شرح زیر ارائه کرده است: درخصوص خبر آمار مستاجران که به نقل از اینجانب حمیدرضا صارمی در شماره ۳۱۳۱ روزنامه شنبه مورخ ۹۲/۱۱/۱۹ درج شده است به اطلاع می‌رساند آماری که از سوی «ایسنا» درج شده برداشت اشتباه خبرنگار بوده است که با تماس اینجانب اصلاح شده است. ضمنا مسوولیت اینجانب نیز به اشتباه درج شده است و بنده معاون وزیر کشور نیستم. لطفا نسبت به اصلاح خبر مذکور به نحو مقتضی اقدام فرمایید.