گروه مسکن- بهشاد بهرامی: شورای شهر تهران با تصویب احکام درآمدی در لایحه برنامه پنج ساله شهرداری، منابع مالی مجاز برای اداره شهر تهران را بدون ملاحظه‌هایی که هم‌اکنون نسبت به وضعیت شهرسازی و کسب درآمدهای شهرداری مطرح است، تعیین و تصویب کرد. براساس مصوبه دیروز شورای ‌شهر، شهرداری‌تهران در فاصله سال‌های ۹۳ تا ۹۷ اجازه دارد در مجموع ۱۰۲ هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند، طوری که ۱۵ هزار میلیارد تومان آن برای سال آینده تعیین شده و در سال‌های بعد بین ۸ تا حداکثر ۱۲ درصد به سقف بودجه افزوده می‌شود.

تعیین نرخ رشد ۱۲درصدی برای بودجه‌ سالانه شهرداری ‌تهران با توجه به تورم بالای ۲۰درصد در کل‌ کشور و قطعا بیش از آن در تهران- نشان می‌دهد آنچه در قالب منابع ‌درآمدی در برنامه پنج ساله گنجانده شده کف‌ درآمدهای قابل ‌وصول محسوب می‌شود. این فرضیه با آنچه پیش‌تر معاون مالی شهرداری ‌تهران درباره پیش‌نویس بودجه سال ۹۳ شهرداری گفته بود و مبلغ آن را با ۱۵ درصد افزایش نسبت به بودجه ۹۲ حدود ۱۶هزار میلیارد تومان اعلام کرده بود، مورد تایید قرار می‌گیرد.

از سوی دیگر، در شرایطی که شورای عالی شهرسازی به دنبال اعمال محدودیت در فروش تراکم و تغییر کاربری‌ در تهران است و در نظر دارد درآمد شهرداری از محل صدور عوارض ساخت‌وساز را به سمت درآمدهای پایدار تغییر دهد، علائمی از میل به این محدویت در برنامه پنج سال آتی شهرداری‌ دیده نمی‌شود.

بخش درآمدی قانون برنامه پنج ساله دوم شهرداری تهران به تصویب شورای شهر رسید. بر این اساس سقف مجاز درآمدزایی شهرداری تهران در پنج سال آینده ۱۰۲ هزار میلیارد تومان تعیین شد. با نظر شورای شهر تهران از سال ۹۳ تا ۹۷ (سال پایانی برنامه پنج ساله) درآمد سالانه شهرداری تهران هر ساله بین ۹ تا ۱۳ درصد افزایش پیدا خواهد کرد. در ابتدا مجموع درآمدهای در نظر گرفته شده برای پنج سال ‌آینده شهر تهران ۹۷ هزار میلیارد تومان بود که با مخالفت برخی از اعضای شورا مبنی بر غیر واقعی بودن سرفصل‌های درآمد با میانگین نرخ تورم سالانه، مجموع درآمدها با پنج درصد افزایش با رقم ۱۰۲ هزار میلیارد تومان به تصویب اکثریت اعضای شورای شهر رسید. اگرچه کمیسیون برنامه و بودجه بر کاهش سه ردیف درآمد ناپایدار شهری یعنی فروش تراکم، تغییر کاربری و فروش اموال و به جای آن افزایش سرفصل‌های درآمدهای پایدار شهری در تنظیم قانون برنامه پنج سال آتی شهر تهران تاکید داشت، اما اکثریت اعضای شورای شهر با رد این نظر معتقد بودند: در تنظیم قانون برنامه

پنج ساله واقع‌بینانه برخورد نشده است. به طوری که نه تنها درآمدهای نقدی و غیرنقدی از یکدیگر تفکیک نشده‌اند، بلکه ارقام سرفصل‌های درآمدی شفاف نیست.

به گزارش «دنیای اقتصاد» پرونده بخش درآمدی قانون برنامه پنج‌ساله دوم شهرداری تهران در حالی روز گذشته در شورای شهر تهران بسته شد که اعضای شورا انتقادهای زیادی به نحوه تنظیم این بخش از قانون برنامه ۵ ساله داشتند. طبق گزارش اعلام شده از سوی کمیسیون برنامه و بودجه شورا کل درآمدها و منابع درنظر گرفته شده برای سال ۹۳ (سال اول اجرای برنامه پنج ساله دوم شهرداری تهران) ۱۵ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان است که نسبت به مجموع رقم بودجه و متمم سال‌جاری فقط ۹ درصد افزایش پیدا کرده است. این در حالی است که به گفته معاون مالی و اقتصادی شهرداری تهران بودجه سال آینده شهرداری حداقل باید ۱۵ درصد افزایش نسبت به سال‌جاری تنظیم داشته باشد. در قانون پنج ساله دوم شهرداری تهران رقم درآمدها ومنابع در سال ۹۴ نیز حدود ۱۷ هزار میلیارد تومان، در سال ۹۵، معادل ۱۹ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان و در سال ۹۶ ، معادل ۲۱ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان تعیین شده است که هر یک نسبت به سال ماقبل خود ۱۳ درصد افزایش درآمدها را نشان می‌دهد. رقم درآمدی در نظر گرفته شده برای سال ۹۷ (سال پایانی قانون برنامه پنج ساله دوم شهرداری) ۲۴ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان است که نسبت به سال ۹۶، فقط ۱۲ درصد رشد داشته است. مجموع رقم‌های درآمدی مشخص شده در پنج سال برنامه دوم، حدودا ۹۷ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان است که با نظر اعضا شورا پنج درصد به مجموع این رقم اضافه شد و اعضای شورا عنوان کردند تصمیم‌گیری در مورد جزئیات رقم اضافه شده در جلسات بعدی مشخص خواهد شد.

کاهش ۱۵ درصدی درآمدهای ناپایدار

علیرضا دبیر، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه با تاکید بر الگو قرار دادن رویکرد درآمدهای پایدار اظهار کرد: سه ردیف درآمدی تراکم، تغییر کاربری و فروش اموال شهرداری را سالی ۱۰ تا ۱۵ کاهش دادیم و در مقابل ردیف‌های درآمدی پایدار همچون مالیات بر ارزش افزوده، عوارض نوسازی و پسماند و سهم شهرداری از سوخت را افزایش دادیم.

او به سرفصل درآمدی عوارض عمومی اشاره کرد و افزود: این بخش شامل مالیات بر ارزش افزوده، عوارض نوسازی و عوارض سالانه خودرو (پایدار) و تراکم (ناپایدار) است که در سال اول اجرای برنامه برای کاهش درآمدهای ناپایدار رقم تراکم را از ۵ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان به ۴ هزار میلیارد تومان کاهش دادیم.

دست شهرداری در کسب درآمد باز نباشد

احمدمسجدجامعی رئیس شورای شهر در مخالفت با افزایش رقم درآمدها گفت: من موافق هستم که نباید دست شهرداری را در کسب درآمد باز بگذاریم؛ چرا که در آن صورت شاهد افزایش ساخت وساز‌ها و تخریب باغات خواهیم بود. او ادامه داد: باید اجازه دهیم شهر نفس بکشد و هویت خود را از دست ندهد.

احمددنیامالی رئیس کمیسیون عمران نیز با بیان اینکه باید مجاب شویم فلسفه درآمد ۹۷ هزار میلیارد تومانی از کجا آمده است؛ گفت: اگر میانگین نرخ تورم سالانه را ۲۰ درصد در نظر بگیریم باید به عدد ۱۳۰ هزار میلیارد تومان برای درآمد پنج سال آینده شهر برسیم.

چند خطر برنامه پنج ساله

محسن سرخو عضو کمیسیون عمران و حمل و نقل شورا با بیان اینکه به نظر می‌رسد در تنظیم برنامه پنج ساله چند خطر وجود دارد، گفت: اول اینکه چرا جمع منابع شهرداری با کمیسیون تلفیق یک ریال فاصله ندارد؟ چرا درآمدهای عوارض عمومی در سال آینده که حتما رشد اقتصادی داریم نسبت به امسال که رکود وجود داشته کاهش یافته است؟

او اضافه کرد: علاوه‌بر این شهرداری در بسیاری از ردیف‌های درآمدی خودش را به کسب درآمد متعهد کرده اما کمیسیون آن را کم کرده است؟

تغییر رقم‌های درآمدی در بودجه سالانه

مهدی چمران عضو شورای شهر تهران به امکان تغییر رقم‌های درآمدی در بودجه سالانه اشاره کرد و افزود: برنامه پنج ساله قانون است و در تصویب بودجه سالانه دست شورا باز است تا اگر بخواهد رقم آن را تغییر دهد.

او تاکید کرد: اگر رقم درآمدی شهرداری تهران را در هر سال ۲۰ هزار میلیارد تومان تعیین کنیم شهرداری به همان اندازه درآمدزایی می‌کند، اما بالا بردن رقم درآمدی به معنای افزایش ارتفاع ساختمان‌ها و فروش تراکم بر خلاف هویت شهری است.

درآمد 5 سال آینده شهرداری تهران