مدیر کل تعاون استان تهران گفت: ۲۳۰هزار واحد مسکونی برای متقاضیان مسکن در استان تهران ساخته می‌شود.

محمود حیدری در گفت‌وگو با «ایرنا» افزود: یک‌میلیون و ۵۰۰هزار واحد مسکونی برای متقاضیان تعاونی مسکن مهر درسراسر کشور ساخته می‌شود که سهم استان تهران از این میزان ۲۳۰هزار واحد است. وی اضافه کرد: تاکنون ۲۰هزار پرونده در قالب ۱۴۰واحد تعاونی از طریق اداره کل تعاون به سازمان مسکن و شهرسازی ارسال شده است.

حیدری اظهار کرد: شرایط لازم برای واگذاری واحدهای مسکونی‌تعاونی مسکن مهر به متقاضیان حقوق ماهانه کمتراز چهارمیلیون‌ریال، متاهل‌بودن، استفاده نکردن از امکانات بانکی ودولتی در زمینه وام‌مسکن و داشتن سابقه سکونت پنج ساله در شهر مورد تقاضا

است.

وی اضافه کرد: از یک‌میلیون و ۵۰۰هزار واحد مسکونی ۳۰۰هزار واحد مسکونی در روستاها و بقیه نیز در شهرها ساخته خواهد شد.

حیدری گفت: کارمندان شرکت‌ها، اداره‌ها، کارخانه‌ها و اتحادیه‌های صنفی نیز با مراجعه به تعاونی مسکن‌های محل کارشان می‌توانند برای دریافت زمین ثبت‌نام کنند.