سازمان مسکن و شهرسازی کهکیلویه و بویراحمد، برای تملک اراضی باهدف واگذاری زمین به اقشار کم درآمد به بیش از ۱۰میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد. رییس سازمان مسکن و شهرسازی کهکیلویه و بویراحمد، سید شهریار حسینی در گفت‌وگو با ایرنا افزود: اگر برای تملک این اراضی تامین اعتبار شود تا پایان سال ۸۶ در این استان ۹هزار واحد مسکونی ساخته می‌شود.

وی گفت: برای اقشار کم درآمد در استان کهکیلویه و بویراحمد ساخت ۹هزار واحد مسکونی برنامه‌ریزی شده است.

حسینی بیان کرد: از یک‌هزار واحد اجاره‌ای در نظر گرفته شده ویژه اقشار کم‌درآمد این استان برای ۷۰۰واحد آن قرارداد منعقد شده است.

رییس مسکن و شهرسازی کهکیلویه و بویراحمد ادامه داد: ۱۲هزار و ۸۰۰نفر در این استان در قالب تعاونی متقاضی مسکن هستند.

وی ابراز داشت: این استان به نسبت جمعیت در کشور بیشترین استقبال را برای ساخت مسکن به صورت تعاونی داشته است.

حسینی با اشاره به اینکه بیشترین مشکل و تقاضا برای ایجاد مسکن در شهر یاسوج و دهدشت است، افزود:به‌دلیل اینکه اداره کل منابع طبیعی و سازمان مسکن و شهرسازی برای ایجاد مسکن زمین ندارد، تاکنون این ساخت‌وسازها راکد مانده است.

به گفته وی ۱۶هزار خانوار در کهکیلویه و بویراحمد، مسکن ندارند.