گروه مسکن- احداث پایانه شرق ۱۳۰‌میلیارد تومان هزینه دربر دارد و در صورت تامین اعتبار عملیات اجرایی احداث این پایانه حدود ۳ سال به طول می‌انجامد. به گزارش روابط عمومی شهرداری تهران، امیرحسین صدیقی، مدیرعامل سازمان پایانه‌ها و پارک سوارهای شهرداری تهران ضمن بیان این مطلب اظهار کرد: احداث پایانه جدید شرق تهران در زمینی به وسعت ۳۰ هکتار بدون مشارکت بخش خصوصی و یا اختصاص سریع بودجه، بسیار دور از دسترس خواهد بود.

وی افزود: در حال حاضر طرح احداث پایانه جدید شرق در دستور کار سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی قرار دارد اما در صورت عدم سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و مشارکت مردمی درخواست اختصاص بودجه مطرح خواهد شد. وی گفت: در حال حاضر عملیات اجرایی احداث پارکینگ اتوبوس‌ها در این پایانه در دست اجرا قرار دارد که وسعت آن حدود ۱۷هزار متر مربع است. مدیرعامل سازمان پایانه‌ها و پارک سوارهای شهرداری تهران همچنین درباره معارضین این پروژه گفت: تاکنون بیش از ۵۰درصد از معارضین از سر راه برداشته شده و برای رفع معارضین باقیمانده باید حدود ۶ تا ۷‌میلیارد تومان هزینه شود.