در شرایطی که دولت تصمیم به تدوین لایحه متمم بودجه عمرانی برای شش ماه دوم سال گرفته است، ریز اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (طرح‌های عمرانی) در پنج‌ماه اول سال‌جاری منتشر شد. به گزارش خبرگزاری مهر، گزارش‌های تهیه شده در وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی حاکی از آن است که در پنج‌ماه اول امسال ۶۶درصد اعتبارات طرح‌های عمرانی نسبت به رقم مصوب بودجه‌ای تخصیص یافته است. براساس این گزارش، دولت طی این مدت ۴۴هزار و ۳۲۳میلیارد ریال بابت طرح‌های عمرانی اعتبار اختصاص داده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶۵درصد افزایش نشان می‌دهد. براین اساس در ۵ ماه اول سال گذشته دولت تنها ۲۶هزار و ۸۱۱میلیارد ریال به طرح‌های عمرانی اعتبار تزریق کرده بود. این گزارش حاکی است، یک‌هزار و ۱۰میلیارد ریال در پنج‌ماه اول امسال بابت طرح‌های عمرانی ملی و ردیف‌ها (شامل طرح‌های اوراق مشارکت) پرداخت شده است.دولت برای طرح‌های ملی و ردیف‌ها ۳۳هزار و ۳۳۱میلیارد ریال نیز از محل حساب ذخیره ارزی برداشت کرده است. در عین حال، ۹هزار و ۹۸۲میلیارد ریال نیز در پنج‌ماه اول امسال به طرح‌های عمرانی استانی تخصیص داده شده است. همچنین دولت برای مقاوم‌سازی مدارس دوهزار و ۵۴میلیارد ریال در پنج‌ماه اول امسال اعتبار اختصاص داده و این در حالی است که در سال گذشته رقم تخصیصی برای این منظور صفر بوده است.