شهرداری تهران با یکسال و نیم تاخیر، به کنوانسیون بین‌المللی محیط‌زیست شهری ملحق شد. به گزارش روابط عمومی شهرداری تهران، مشاور شهردار تهران در امور محیط‌زیست گفت: کنوانسیون بین‌المللی محیط زیست سال گذشته در سانفرانسیسکوی آمریکا برگزار شد که شهرداری تهران در آن حضور نیافت و هفته گذشته، تهران به صورت مجازی به کشورهای عضو این تشکل پیوست. مهندس محمدهادی حیدرزاده افزود: تهران پنجاه و پنجمین کلانشهر دنیا است که به عضویت کنوانسیون بین‌المللی محیط‌زیست دنیا ملحق شده و موظف است تعهدات خود را در زمینه مسائل مختلف زیست محیطی اجرا کند.