رییس شورای‌عالی استان‌ها گفت: تصویب لایحه مالیات بر ارزش افزوده در کمیسیون اقتصادی مجلس باعث ایجاد منبع درآمد پایدار برای شهرداری‌ها و تامین دو سوم بودجه موردنیاز آنها می شود. به گزارش خبرگزاری فارس مهدی چمران امروز در نشستی با خبرنگاران با اشاره به حذف بخشی از قانون تجمیع عوارض در صورت تصویب لایحه مذکور، تصریح کرد: در صورتی که کمیسیون اقتصادی مجلس پیشنهاد اختصاص ۳۰درصد از درآمد حاصل از اجرای این لایحه را به تصویب برساند بخشی از مشکلات بودجه‌ای شهرداری‌ها رفع خواهد شد.

وی در پاسخ به این سوال که تصویب این پیشنهاد چه میزان بر درآمد شهرداری‌ها خواهد افزود، گفت: تصویب این لایحه مبلغ خاصی را به درآمد شهرداری‌ها اضافه نمی‌کند و تنها موجب حفظ شرایط فعلی آنها می‌شود.

رییس شورای‌عالی استان‌ها در خصوص زمان طرح این لایحه در صحن علنی مجلس، گفت: در صورتی که کمیسیون اقتصادی لایحه را تصویب کند دیگر نیازی به ارسال آن به صحن مجلس نیست و لایحه بعد از ۲سال اجرای آزمایشی مورد بازنگری قرار خواهد گرفت.