دستورالعمل تکمیلی اعطای تسهیلات خرید مسکن کوچک و تسهیلات قرض‌الحسنه به مستاجران کم درآمد ابلاغ شد. به گزارش روابط عمومی وزارت مسکن و شهرسازی، در دستورالعمل تکمیلی تسهیلات خرید مسکن کوچک آمده است که ایثارگران مشمول استفاده از تسهیلات مذکور کسانی هستند که معرفینامه از نهاد مربوطه (بنیاد شهید و امور ایثارگران) ارائه دهند.

کارگران مشمول نیز باید در زمان تقاضا شاغل بوده و به‌این‌ منظور ارائه لیست بیمه کفایت می‌کند. تسهیلات موضوع مصوبه شامل کارگران شاغل آزاد و خویش فرما نمی‌شود.

برای تضمین و تعهد بازپرداخت تسهیلات، سند ملک و یا تعهد سازمان یا نهاد مربوط کفایت می‌نماید. شرط نوساز دست اول در مورد واحدهای مسکونی الزامی است و قابل تغییر نیست.

بنابراین گزارش، در خصوص عدم سابقه مالکیت واحد مسکونی و زمین شهری، استعلام سابقه از بانک اطلاعات زمین و مسکن استان کفایت می‌کند، مگر آنکه خلاف آن ثابت شود و در صورتی که به هر شکل مشخص شود فرد متقاضی یا همسر وی دارای واحد مسکونی ملی هستند (حتی اگر از دولت دریافت نکرده باشند) در این صورت تسهیلات به ایشان تعلق نخواهد گرفت.

خرید واحدهای مسکونی می‌بایست براساس اولویت‌ها‌ی تعیین شده در فرم تقاضا و مشخصات اعلام شده در شهرهای جدید و بافت‌های فرسوده شهری صورت گیرد، لکن در صورت عدم امکان خرید به واسطه موانع اجرایی (عدم تعریف بافت فرسوده، عدم وجود شهر جدی، نبود واحدهای مسکونی نوساز و دست اول) با نظر رییس سازمان مسکن و شهرسازی استان مربوطه اولویت‌ها‌ به ترتیب با گزینه شهرهای جدید، بافت فرسوده و سایر، جایگزین خواهد شد. هماهنگی در این خصوص در هر استان حسب مورد از طریق سرپرستی بانک و رییس سازمان مسکن و شهرسازی انجام خواهد شد.

دستورالعمل تکمیلی اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه به مستاجران کم درآمد

دستورالعمل تکمیلی تسهیلات قرض‌الحسنه به مستاجران متقاضیانی که درآمد یا مستمری‌شان با احتساب ضریب ۲۰برابر، حداقل ۱۰میلیون ریالی تسهیلات را پوشش نمی‌دهد می‌‌توانند با ارائه تعهد نهاد مربوطه نسبت به دریافت ۱۰‌میلیون ریال تسهیلات اقدام نمایند. در غیر این‌صورت، مبنای عمل، ۲۰برابر درآمد یا مستمری ایشان بوده و شرط حداقل ۱۰‌میلیون ریال منتفی خواهد بود.

تمامی اشخاص واجد شرایط به طور مستقیم از سوی نهادهای ذی‌ربط در قالب سهمیه‌های مربوط به بانک معرفی می‌شوند و نیاز به هماهنگی خاصی از سوی وزارت مسکن و شهرسازی وجود ندارد.