رییس کمیسیون فنی و عمرانی شورای شهر تهران گفت: به زودی طرح جامع حمل و نقل شهر تهران از سوی شهرداری به شورای شهر ارائه می‌‏شود. «حمزه شکیب»، رییس کمیسیون فنی و عمرانی شورای شهر تهران، در گفت‌وگو با «ایلنا»، تصریح کرد: در قالب این طرح مشخص می‌‏شود که هر یک از سیستم‌‏های حمل و نقل موجود چگونه در تهران به کارگیری خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: سیاست شورای شهر تهران و شهرداری بر این است که محور اصلی حمل و نقل مترو باشد و در کنار مترو از سیستم‌‏های دیگر استفاده شود.وی با اشاره به طرح جامع حمل و نقل شهر تهران، گفت: بر این اساس از تراموا، منوریل، اتوبوس و تاکسی در کنار سیستم مترو استفاده خواهیم کرد، ولی اینکه در کدام بخش تهران از سیستمی خاص استفاده شود، در طرح جامع حمل و نقل تعیین شده و مطالعات کارشناسی در این خصوص صورت می‌‏گیرد.شکیب با تاکید بر اینکه هنوز قرارداد احداث تراموا در تهران منعقد نشده است، گفت: بحث احداث تراموا در تهران هنوز به مرحله انعقاد قرارداد نرسیده است.وی یادآور شد: شورای شهر تهران در دوره دوم فعالیت خود در خصوص احداث تراموا با یکی از شرکت‌‏های خصوصی مجارستانی وارد مذاکره شد، ولی این مذاکرات به نتیجه نهایی نرسید و متوقف شد.

شکیب همچنین در خصوص احداث منوریل در تهران گفت: شورای شهر تهران به این سیستم نیز به عنوان یک سیستم مکمل و محدود که باید در مناطق خاصی به کار گرفته شود، نگاه می‌‏کند.

شکیب یادآور شد: شروع احداث منوریل در تهران، نیازمند مصوبه شورای شهر بوده و در واقع پیش نیاز احداث منوریل در تهران مصوبه شورای شهر بوده.رییس کمیسیون فنی و عمرانی شورای شهر تهران تاکید کرد: شورای شهر در خصوص احداث منوریل در تهران به جز مصوبه‌‏ای که شهرداری را موظف به احداث ۹ کیلومتر خط پایلوت در تهران کرده، ندارد.

به گفته وی، در صورتی که تهران نیازمند احداث منوریل باشد، در مکان‌‏هایی که گره ترافیکی وجود دارد و سیستم‌‏های دیگر حمل و نقل قابلیت اجرایی ندارد، منوریل احداث خواهد شد.

شکیب در ادامه در پاسخ به اینکه وضعیت فعلی پروژه منوریل میدان صادقیه چگونه است، گفت: قرار بود که شهرداری گزارشی از این پروژه به شورا ارائه دهد که هنوز این گزارش ارائه نشده است.وی با تاکید بر اینکه احداث منوریل و هر فعالیت دیگر در شهر تهران نیازمند مصوبه شورای شهر است، گفت: ممکن است شهرداری و دولت تیم کاری را برای کارشناسی موضوع احداث منوریل در تهران تشکیل داده باشند.

رییس کمیسیون فنی و عمرانی شورای شهر تهران یادآور شد: صورتجلسات تیم کارشناسی مشترک دولت و شهرداری در خصوص منوریل به شورای شهر ارسال می‌‏شود.