گروه مسکن- سمیه فراهانی- پس از یک هفته رکود نسبی در بازار خرید و فروش وام مسکن فروش وام 18میلیون تومانی بانک مسکن با بیشترین فراوانی و تنوع قیمت از سوی فروشندگان پیشنهاد شد.

فروشندگان وام مسکن هفته گذشته را در حالی آغاز کردند که در ابتدای هفته قیمت وام ۱۸میلیون تومانی مسکن را ۲میلیون و ۳۰۰هزار تومان و در پایان هفته قیمت فروش این وام را ۳میلیون و ۲۰۰هزار تومان عنوان کردند.
نتایج بررسی جداول فروش انواع وام مسکن که طی هفته گذشته در صفحه‌های مربوط به وام کاربردی مسکن به چاپ رسیده، نوسانات قیمت پیشنهادی فروش وام را به شرح زیر تشریح می‌کند:
در طول هفته گذشته وام ۱۸میلیون تومانی بانک مسکن با بیشترین فراوانی و بیشترین نوسان قیمت و وام ۶میلیون تومانی بانک مسکن با کمترین فراوانی و کمترین نوسان از سوی فروشندگان وام پیشنهاد شد.وام‌های ۶، ۷ و ۸میلیون تومانی بانک مسکن در طول هفته گذشته با کمترین میزان فراوانی به طور متوسط به ترتیب با قیمت ۹۰۰هزار تومان، یک میلیون تومان و یک میلیون و ۵۰هزار تومان از سوی فروشندگان پیشنهاد شد.
وام 9میلیون تومانی کاربردی مسکن در طول هفته گذشته به طور متوسط با قیمت یک‌میلیون و 122هزار تومان از سوی فروشندگان پیشنهاد شد و وام 10میلیون تومانی کاربردی مسکن نیز به طور متوسط با قیمت یک‌میلیون و 328هزار تومان از سوی فروشندگان پیشنهاد شد.
براساس پیشنهاد فروشندگان میانگین قیمت فروش وام ۱۱میلیون تومانی بانک مسکن به طور متوسط یک‌میلیون و ۵۳۵هزار تومان در هفته گذشته بود.
وام 12میلیون تومانی بانک مسکن در طول هفته گذشته به طور متوسط با قیمت یک‌میلیون و 648هزار تومان از سوی فروشندگان پیشنهاد شد.
وام ۱۳میلیون تومانی بانک مسکن در طول هفته گذشته به طور متوسط با قیمت یک‌میلیون و ۸۵۹هزار تومان از سوی فروشندگان پیشنهاد شد.
وام 14، 15 و 16میلیون تومانی بانک مسکن نیز در این مدت به طور متوسط به ترتیب با قیمت‌های یک‌میلیون و 993هزار تومان، 2میلیون و 292هزار تومان و 2میلیون و 457هزار تومان برای فروش پیشنهاد شد. در هفته گذشته قیمت فروش وام‌های 5میلیون تومانی بانک ملت به طور متوسط 875هزار تومان و وام 30میلیون تومانی بانک ملت نیز به طور متوسط با قیمت 4میلیون و 500هزار تومان از سوی فروشندگان پیشنهاد شد.
وام ۵میلیون تومانی سپاس با کاهش کمی نسبت به هفته گذشته به طور متوسط به قیمت یک‌میلیون و ۲۵۳هزار تومان برای فروش از سوی فروشندگان پیشنهاد شد و وام ۱۲میلیون تومانی جانبازی نیز در اوایل هفته گذشته به قیمت ۴میلیون و ۲۰۰هزار تومان و در اواخر هفته با قیمت ۵میلیون تومان از سوی فروشندگان پیشنهاد شد.
در طول هفته گذشته وام کاربردی مسکن بانک‌های خصوصی با قیمت 8درصد ارزش وام از سوی فروشندگان برای درج در روزنامه پیشنهاد شد.این در حالی است که این وام‌ها با کمترین نوسان قیمت در اردیبهشت‌ماه همراه بود و فروشندگان آن قیمت 10درصد ارزش وام را به خریداران پیشنهاد داده بودند.
وام‌های ۵، ۱۰، ۱۵ و ۳۰میلیون تومانی کاربردی مسکن بانک‌های خصوصی نیز به طور متوسط به ترتیب با قیمت ۷۰۰هزار تومان، یک‌میلیون و ۱۵۰هزار تومان، یک میلیون ۸۰۰هزار تومان و ۲میلیون و ۵۰هزار تومان از سوی فروشندگان در طی هفته گذشته پیشنهاد شد. وام ۵۰میلیون تومانی کاربردی مسکن در طول هفته گذشته نیز به طور متوسط ۵/۴درصد ارزش ملک از سوی فروشندگان پیشنهاد شد. همچنین وام‌های میلیاردی صنعتی و شناور‌های دریایی و ۲میلیارد تومانی بانک‌های خصوصی به طور متوسط به ترتیب با قیمت ۱۲درصد، ۵درصد و ۲۰درصد ارزش وام از سوی فروشندگان پیشنهاد شد.
وام‌های مشارکت در ساخت، تعمیرات و تجهیزات پزشکی نیز به طور متوسط به ترتیب با قیمت 12درصد، ‌11درصد و 5درصد ارزش وام از سوی فروشندگان پیشنهاد شد.براساس پیشنهاد فروشندگان وام‌های 30 و 50میلیون تومانی پزشکی و مهندسی نیز به طور متوسط به ترتیب 3میلیون و 166هزار و 5میلیون تومان قیمت دارند.
همچنین وام‌های ۱۰ و ۱۵میلیون تومانی هیات‌علمی نیز در طول هفته گذشته به طور متوسط به ترتیب با قیمت ۳میلیون و ۵۰۰هزار و ۵میلیون تومان پیشنهاد شد.

قیمت غیر رسمی انواع وام برای خرید مسکن
قیمت‌ها پیشنهاد فروشندگان است