خوانندگان بازار مسکن روزنامه دنیای‌اقتصاد می‌توانند دیدگاه‌ها، نظرات و مشکلات خود را درباره وضعیت مسکن و موضوعات مرتبط با آن و همچنین درباره اخبار و گزارش‌های چاپ شده در صفحات بازار مسکن با ما درمیان بگذارند تا در این ستون منعکس شود.

تلفن: ۸۸۹۸۶۸۲۵

فکس: ۷-۸۸۹۸۶۰۳۶