مهدی موذن گفت:‌ کاهش نرخ سود بانکی قطعا می‌تواند آثار تخریبی در اجرای برنامه‌های دولت در بخش مسکن به دنبال داشته باشد. رییس کانون کاردان‌های فنی ساختمان در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر در مورد پیامدهای سیاست کاهش نرخ سود بانکی بر بازار مسکن،‌ گفت:‌ در راستای اجرای این سیاست،‌ سرمایه‌های مردم در بانک‌ها به سمت بازار مسکن (که درحال حاضرسودده‌ترین بازار بوده) حرکت کرده و می تواند موجب افزایش قیمت‌ها دربازار مسکن شود.

به گفته مهدی موذن، متاسفانه بازارمسکن درزمستان سال گذشته نیزشاهد هجوم سرمایه‌ها به این بخش بود، به طوری‌که سال گذشته با افزایش حجم نقدینگی وحرکت آن به سمت مسکن،‌ موجب افزایش سرسام آور قیمت زمین ومسکن شد.

وی با اشاره به همزمانی ابلاغ سیاست اخیر دولت در زمینه کاهش نرخ سود بانکی با اجرای برنامه‌های دولت (تبصره ۶)‌ در بخش مسکن،‌ گفت:‌ در شرایطی، می‌توانستم شاهد اعتدال در برنامه‌ریزی و آغاز عملیاتی شدن سیاست‌های دولت در مورد مسکن باشیم، اما اجرای سیاست کاهش نرخ سود بانکی قطعا می‌تواند آثار تخریبی در اجرای برنامه‌های دولت داشته باشد.

موذن با تاکید بر آسیب‌پذیر بودن بازارمسکن،‌ تصریح کرد: بازار مسکن را به صرف ابلاغ تبصره ۶قانون بودجه و وعده‌های داده شده نمی‌توان ساماندهی کرد.وی با اظهار امیدواری از تحقق وعده‌های دولت برای بخش مسکن، گفت:‌ درصورت عدم تحقق برنامه‌های دولت در این بخش، شرایط برای حضور عده‌ای فرصت طلب که ازهم اکنون در انتظار ورود به بازار مسکن و افزایش قیمت‌ها هستند، ‌به‌وجود خواهد آمد.

موذن با تاکید براین که استمرارثبات قیمت مسکن نیازمند تحقق وعده‌های دولت است،‌ گفت:‌ برنامه‌ها وطرح‌های دولت می‌تواند در ابتدا و تا چند ماه درثبات قیمت مسکن موثر باشد، اما ادامه این وضعیت مشروط به تحقق برنامه‌های دولت است، به‌‌طوری‌که در صورت عدم اجرایی‌شدن این طرح‌ها، ‌به تدریج قیمت‌ها دوباره روند افزایشی خود را آغاز خواهد کرد.