پیمانکاران چینی مطابق با برنامه زمانبندی در کارگاه فنی آزاد راه تهران - شمال مستقر شدند.

به گزارش خبرگزاری فارس و به نقل از روابط عمومی شرکت آزاد راه تهران - شمال در چارچوب قرارداد منعقده با پیمانکاران چینی منطقه اول آزاد راه تهران - شمال مطابق با برنامه زمان‌بندی اقدام به استقرار پیمانکار در ابتدای مسیر کردند.