مدیرعامل سازمان مهندسی و عمران شهر تهران از به کارگیری آسفالت‌‏های رنگی مخصوص علایم ترافیکی در شهر تهران خبر داد. به گزارش ایلنا، مهندس مسعود نصرآزادانی، افزود: استفاده از آسفالت‌‏های رنگی به صورت آزمایشی در دستور کارسازمان مهندسی و عمران شهر تهران قرار گرفته است و در فاز اول برای علائم ترافیکی به کار گرفته می‌‏شود.

وی افزود: آسفالت‌‏های رنگی به دو صورت تولید می‌‏شود که در نوع اول از قیرهای رنگی و در نوع دیگر از ماده‌‏های رنگی چسب مانند، استفاده می‌‏شود.

وی تصریح کرد: استفاده از آسفالت‌‏های رنگی سبب افزایش دید رانندگان می‌‏شود و امکان رویت علائم ترافیکی در شب را افزایش می‌دهد.

مدیرعامل سازمان مهندسی و عمران شهر تهران در ادامه گفت: امکان استفاده از آسفالت‌‏های رنگی برای زیباسازی معابر وجود دارد، اما این طرح هنوز تایید نشده است.

وی در ادامه با اشاره به این که امکان تولید آسفالت‌‏های رنگی با استفاده از قیرهای رنگی در داخل کشور وجود دارد، گفت: هزینه آسفالت‌‏های رنگی که از مواد رنگی تشکیل می‌‏شود، تقریبا دو برابر آسفالت‌‏های معمولی است، به همین دلیل تنها در موارد خاص مورد استفاده قرار خواهد گرفت.