دانشگاه پیام‌نور اجرای ساختمان واحد باغ ملک را در خوزستان به مساحت تقریبی ۲۱۵۰مترمربع و با برآورد هزینه۵/ ۲میلیارد ریال به مناقصه گذاشته است.

شرکت‌های ساختمانی با رتبه ۵ ابنیه می‌توانند در روزهای ۲۲ و ۲۳ ماه جاری برای دریافت مدارک مناقصه به نشانی تهران، مینی‌سیتی، خیابان نخل، دانشگاه پیام‌نور، اداره کل عمرانی و املاک، اداره امور قراردادها مراجعه و یا با تلفن ۲۲۴۵۸۳۰۰-۰۲۱ تماس بگیرند.