عکس بالا نمایی از بازار نیمه تمام بنکداران طلا واقع در تقاطع خیابان حافظ و کریمخان را نشان می‌دهد.