شرکت پترومازن پارس با مدیریت علیرضا آشپز استوار با سمت مدیرعاملی و رییس هیات‌مدیره و خسرو آشپز استوار به سمت عضو هیات‌مدیره به ثبت رسید. این شرکت با موضوع طراحی و نصب و راه‌اندازی انواع سیستم‌های سرمایشی و گرمایشی صنعتی و خانگی، واردات و صادرات، نمایندگی فروش انواع لوله‌ها و شیرآلات، لوازم جانبی داخلی و خارجی، مشارکت در ساخت و تهیه متریال مصرفی آن از قبیل لوله‌های ‌آب و گاز، دسته‌ها و شیرآلات صنعتی و خانگی، تعمیر و نگهداری سیستم‌های گرمایشی و سرمایشی، جوشکاری اسکلت ساختمان، نظافت ساختمان‌ها و معابر عمومی، خرید و فروش انواع لوله‌ها و شیرآلات و لوازم جانبی فعالیت خواهد کرد.

کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.