سمیرا بختیاری - شرکت صنعت گستر هشتگرد با هدف احداث ساختمان‌های: مسکونی، تجاری، صنعتی، خدماتی، ایجاد فضای سبز، اجرای تاسیسات شهری شامل تصفیه‌خانه‌های آب، احداث جاده شهری و روستایی و محاسبه و اجرای کلیه ابنیه فنی و ساختمانی تشکیل شده است.

دفتر مرکزی شرکت در تهران مستقر است و سرمایه شرکت مبلغ یک میلیون ریال منقسم به ۱۰هزار سهم که تعداد ۱۰۰ سهم با نام است.

منوچهر سایارای رییس هیات مدیره و سوسن حسینی نایب رییس هیات مدیره و از مدیران شرکت به حساب می‌آیند.