۱۰۸ بیمارستــان دولتی بــــا۲۲۰میلیارد تومان اعتبار در مناطق مختلف کشور در دست ساخت است. به گزارش ایسنا، مهنـــدسموسی برزگری، معاون وزیر مسکن و شهرسازی و مجری ساختمان‌های دولتی و بیمارستان‌های کشور، در حاشیه آغاز ساخت بیمارستان شهرستان ورزقان با اعلام این مطلب افزود: با بهره‌برداری از این بیمارستان‌ها ۲هزار تخت به تعداد تخت‌های بیمارستانی کشور افزوده خواهد شد.وی افزود: وزارت مسکن و شهرسازی تاکنون ۶۴ بیمارستان را ساخته و تحویل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی داده و ساخت ۳۲ بیمارستان دیگر تا پایان سال آینده به اتمام می‌رسد.

معاون وزیر مسکن و شهرسازی خاطر نشان کرد: از محل بند ۲۷ تبصره ۲ قانون بودجه سال ۸۵ امسال ساخت ۵۸ بیمارستان با اعتبار ۱۰۰میلیون دلار از محل صندوق ذخیره ارزی در مناطق مختلف کشور آغاز شده که بیمارستان ورزقان یکی از آنها است.برزگری با اشاره به طولانی شدن اجرای طرح‌های بیمارستانی گفت: این وزارتخانه متعهد شده است، ساخت بیمارستان‌های جدید در کشور از این پس بیش از ۵/۲ سال طول نکشد.