به گفته معاون وزیر نیرو در امور آب در نهمین همایش سالانه موسسه بین‌المللی بتن، شاخه ایران صنعت آب کشور رابطه تنگاتنگی با مقوله سیمان و بتن دارد و عرصه بسیار وسیعی برای بروز خلاقیت‌ها و نوآوری‌های صنعت بتن است. به گزارش شبکه خبری آب ایران، دکتر رسول زرگر که در این همایش با عنوان «کنفرانس مدیریت دانش بتن و زلزله» برگزار می‌شود، سخن می‌گفت، افزود: حدود ۲۰درصد از سد‌های کشور بتنی هستند و در سد‌های غیربتنی نیز، سرریز‌ها، لاینینگ‌ تونل‌های انحراف، حفاری و تزریق، دیواره و پرده آب‌بند و غیره نیازمند بتن است.

معاون وزیر نیرو در امور آب در ادامه گفت: به عنوان مثال فقط در سدی همچون کارون ۳، حدود ۳/۱میلیون تن بتن به کار رفته است.

وی افزود: بخش آب کشور فقط در سال‌جاری تاکنون حدود ۲میلیون تن سیمان مصرف کرده و برآورد‌ها نشان می‌دهد برای سال آینده به حدود ۵/۳میلیون تن سیمان نیاز داریم.

مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران در ادامه با اشاره به استفاده از فناوری‌های نوین صنعت بتن در صنعت آب گفت: به کارگیری فناوری بتن غلتکی (RCC) در سد‌های جگین در استان هرمزگان و‌زیردان در استان سیستان و بلوچستان و نیز فناوری (‌CFRD) (سدسنگریزه‌ای با رویه بتنی) در سد نساء (نرماشیر) در استان کرمان، نمونه‌های موفقی در این زمینه هستند.

وی با اشاره به کاهش قابل قبول زمان و هزینه تاحدود ۲۰درصد با استفاده از دو روش یاد شده گفت: در سد جگین، انتقال بتن به دره‌ای با ارتفاع ۹۰متر، بدون تغییر فیزیکی و شیمیایی در بتن آماده، توسط یک سیستم ابداعی طراحی و اجرا شد که مدال طلای موسسه اختراعات ژنو و ثبت در اختراعات کشور را به دنبال داشت.دکتر زرگر افزود: با توجه به حجم وسیع کار‌ها در بخش آب کشور، بدون استفاده از فناوری‌های جدید، قادر به انجام کار‌ها به صورت بهینه نخواهیم بود.در این همایش، «نظامنامه جامع پیشنهادی نوآوری در تدوین، آموزش، دانش و تکنولوژی صنعت خطیر بتن» توسط شورای توسعه استراتژی بتن ایران برای بررسی به دکتر زرگر به نمایندگی از وزارت نیرو اهدا شد.