از طریق انبوه‌سازی و مشارکت دولت کار ساخت‌و‌ساز مسکن در کشور تسریع می‌یابد. به گزارش ارناوزیر مسکن و شهرسازی افزود: سیاست وزارت مسکن و شهرسازی واگذاری ساخت‌و‌ساز واحدهای مسکونی به انبوه‌سازان است. محمد سعیدی‌کیا اظهار داشت: این وزارت خانه تنهادر جهت اعطای تسهیلات بانکی و نظارت بر فعالیت سازه آنها مشارکت خواهد داشت. وی افزود: تمام افرادی که خانه ندارند و تاکنون از امکانات دولتی استفاده نکرده‌اند می‌توانند با تشکیل تعاونی مسکن صاحب خانه شوند.

وی اظهار داشت: در صورت اجرای این طرح مسکن و شهرسازی ۵۰درصد هزینه آماده‌سازی را می‌پردازد و علاوه بر این با اختصاص وام‌های بلند مدت (۱۵ساله) در امر ساخت‌و‌ساز همکاری دارد. سعیدی کیا، با اشاره به وجود حوادث غیرمترقبه مانند زلزله گفت: انبوه‌سازان باید ارتقای کیفیت فیزیکی بناها را در اولویت برنامه قرار دهند. وی افزود: احیای بافت قدیمی شهرها و رفع مشکل حاشیه‌نشینی در این مناطق ضروری است و شهرداری‌ها و سازمان‌های مسکن و شهرسازی باید با برنامه‌ریزی مناسب نسبت به این امر همت گمارند.