در ۱۰ ماه سال‌جاری صادرات مصالح ساختمانی با ۶/۲۶درصد افزایش به رقم ۲۶۷میلیون و ۲۶هزار دلار رسید. به گزارش خبرنگار ما، بیشترین میزان صادرات در زیرگروه کالایی مصالح ساختمانی به صادرات کاشی و سرامیک اختصاص یافت.

در ده ماه امسال ۶۸میلیون و ۶۰۵هزار دلار کاشی و سرامیک به خارج از کشور صادر شد که این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳/۸۴درصد افزایش یافت.

براساس این گزارش، بعد از کاشی و سرامیک، شیشه و آئینه و سنگ ساختمانی کار شده بیشترین میزان صادرات در این بخش را به خود اختصاص دادند.

در این مدت ۶۵میلیون و ۹۵۱هزار دلار سنگ ساختمانی کار شده و ۶۵میلیون و ۵۰۱هزار دلار شیشه و آئینه به خارج از کشور صادر شد که این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتیب ۷/۴۰ و ۷/۲۷درصد افزایش یافت.

این گزارش حاکی است، در ۱۰ ماه امسال همچنین ۱۹میلیون و ۷۶۵هزار دلار سیمان، ۱۷میلیون و ۳۱۴هزار دلار سایر مصالح ساختمانی، ۹میلیون و ۷۶۲هزار چینی بهداشتی ساختمانی، ۷میلیون و ۷۸۹هزار دلار شیرآلات ساختمانی و ۶میلیون و ۴۹۴هزار دلار عایق حرارتی و رطوبتی به خارج از کشور صادر شد که این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴/۵ و ۴/۳۷درصد کاهش، ۳/۶۰، ۴/۷ و ۱/۸۰درصد رشد داشته است. همچنین ورق و لوله آزبست سیمانی با ۲/۷۵درصد کاهش از لحاظ ارزش بیشترین کاهش را در زیر گروه مصالح ساختمانی به خود اختصاص داد.