درخواست انبوه‌سازان از رییس مجلس

گروه مسکن- مجتبی بیگدلی نایب رییس کانون انبوه‌سازان و رییس کمیسیون صدور خدمات فنی و مهندسی ایران، در نامه‌ای خطاب به رییس مجلس با اشاره به پتانسیل انبوه‌سازان داخلی در امر ساخت مسکن، خواستار فراهم شدن شرایطی برای توسعه صدور خدمات مهندسی ساختمان شد. در متن این نامه آمده است: وجود ۵۰۰ هزار کارآفرین و انبوه ساز، ۱۰۰ هزار مهندس و ۴ هزار تکنسین، پتانسیل مناسبی برای توسعه صدور خدمات مهندسی است و لازم است در سفرهای خارجی سران سه قوه، شرایطی ایجاد شود که از این پتانسیل استفاده شود. در همین حال در ادامه این نامه تاکید شده است نیاز به تولید سالیانه یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد مسکونی ایجاب می‌کند که جایگاه فعلی نظام مهندسی ارتقا پیدا کند و بر این اساس پیشنهاد می‌شود این سازمان به «سازمان نظام مدیریت شهری و تولید ساختمان» ارتقا و سازمانی جامع‌تر تشکیل شود.