گروه مسکن- طرح جامع تهران که پس از برگزاری جلسات فراوان در شورای عالی شهرسازی پنجم آذرماه امسال به تصویب رسید بنا به وعده شهردار تهران از ابتدای سال ۸۷ اجرایی می‌شود. به گزارش دنیای‌اقتصاد، دکتر محمدباقر قالیباف در برنامه تهران ۲۰ در شبکه تهران در مورد طرح جامع و تفصیلی شهر تهران گفت: در‌حال‌حاضر طرح جامع تهران نهایی شده و طرح‌های تفصیلی آن نیز در کمیسیون ماده پنج و شورای عالی به تصویب رسیده است. نقشه‌های یک‌ده هزارم طرح‌های تفصیلی هم تهیه شده و نقشه‌های یک‌دوهزارم آن نیز در حال آماده شدن است. وی از اجرایی شدن طرح جامع تهران در سال ۸۷ خبر داد و گفت:‌ هیچ مشکلی در زمینه اجرای این طرح وجود ندارد و از ابتدای سال آینده قابلیت اجرایی شدن دارد. شهردار تهران در رابطه با چگونگی نظارت بر حسن اجرای طرح جامع تهران گفت: تشکیل شورای راهبردی طرح جامع را در دستور کار داریم که نهادی برای طرح‌های جامع بوده و همه سرانه‌های فرهنگی، بهداشتی، آموزشی و... در آن به جز پیش‌بینی و سهم هر محله، منطقه و ناحیه از این موارد در آن مشخص شده است. وی افزود: من مطمئن هستم از سال آینده، مردم تهران منفعت آن را خواهند دید.