وزیر مسکن و شهرسازی، در جلسه شورای مسکن استان خراسان رضوی گفت: طرح بازگرداندن زمین در تملک سازمان‌ها و شرکت‌های دولت به خود این دستگاه در قالب اجاره به شرط تملیک، تنها در سال‌جاری اجرا و از سال آینده اجرای آن متوقف می‌شود. به گزارش ایسنا، وی ادامه داد: در مجلس شورای اسلامی بحث‌های زیادی پیرامون این طرح صورت گرفته و از آن جایی که مجلس آن را خلاف عدالت تشخیص و عدم اجرای آن را مورد تصویب قرار داده، دستگاه‌های دولتی تنها دو تا سه ماه فرصت دارند تا با استفاده از این طرح برای کارمندان خود خانه بسازند.