گروه مسکن: یوسف بهمن‌آبادی- از ابتدای سال ۸۷ از فعالیت واحدهای تولیدی مصالح ساختمانی غیرمجاز جلوگیری به عمل می‌آید. مهدی پورهاشم، مدیرکل استاندارد استان تهران با بیان این مطلب گفت: تا پایان سال‌جای تولیدکنندگان مصالح ساختمانی غیر استاندارد فرصت دارند خود را با ضوابط و مقررات موسسه استاندارد هماهنگ کنند و به آنها در صورت دارا بودن شرایط، پروانه کاربرد علامت استاندارد داده می‌شود و در غیر این صورت از ادامه فعالیت آنها جلوگیری می‌شود و به مراجع قضایی معرفی می‌شوند.وی در عین حال افزود: اجرای این طرح، مشارکت مردم و مسوولان همچون وزارت مسکن و شهرسازی، شهرداری‌ها، سازمان نظام مهندسی ساختمان و غیره را می‌طلبد. موسسه استاندارد نیز براساس مصوبه دولت، مسوولیت اجرایی این امر را بر عهده دارد و تمام سازمان‌ها مکلف هستند در این زمینه با موسسه همکاری و به آن توجه کنند.مدیرکل استاندارد استان تهران خاطرنشان کرد: در حال حاضر ۸۰ واحد صنفی تولید بتن در تهران گواهینامه استاندارد دریافت کرده‌اند و در حال فعالیت هستند. همچنین ۳۵ واحد دیگر در شرف اخذ پروانه هستند.وی ادامه داد: همه تولیدکنندگان بتن استاندارد استان تهران دارای آزمایشگاه‌های مجهزی هستند که به طور دائم، بتن تولیدی را تحت کنترل دارند و طبق روش‌ها و دستورالعمل‌های موسسه استاندارد مورد آزمایش قرار می‌دهند تا از کیفیت آنها اطمینان حاصل کنند.