گروه مسکن - مهدیس فرقانی: ستون امروز نبض بازار به معرفی یکسری قیمت‌های پیشنهادی فروش و همچنین نرخ‌های پیشنهادی رهن و اجاره واحدهای مسکونی در مناطق مختلف تهران که روز گذشته به بازار مسکن عرضه شده‌اند، پرداخته است. نرخ‌های پیشنهادی فروش در جدول زیر مربوط به واحدهای نوساز و کمتر از 8 سال ساخت است، اما در جدول اجاره ، برخی از واحدهای مذکور مورد بازسازی واقع شده‌اند.