گروه مسکن- درحالی‌که بانک مرکزی سهم هرکدام از بخش‌های اقتصادی برای اختصاص تسهیلات بانکی درسال جاری را تعیین کرده است، اما وزیرکار از وجود نگاه یکسان دولت به بخش‌ها در ارائه تسهیلات بانکی انتقاد کرده است. وزیرکار پیش از این چندمرتبه سیستم بانکی را به‌خاطر عدم همکاری با طرح‌های زودبازده مورد انتقاد قرار داده بود. سید‌‌محمد جهرمی در گفت‌و‌گو با شبکه خبری برنا با بیان اینکه دولت نگاه یکسانی برای ارایه تسهیلات به بنگاه‌‌های صنعتی، خدماتی و کشاورزی دارد، افزود: حتی در بخش خدمات نیز تسهیلات در نظرگرفته شده در گروه‌‌های مسکن و حمل و نقل متمایز از یکدیگر نیست. وی گفت: دغدغه اصلی دولت برای تخصیص تسهیلات حمایت از سرمایه‌‌گذاری، حفظ اشتغال موجود و ایجاد فرصت‌‌های شغلی جدید است. وزیرکار و امور اجتماعی با بیان این که دولت به جهت تخصصی تر شدن امور ،تسهیلات در نظر گرفته شده در بخش‌‌های مختلف را به وزارتخانه‌‌های مرتبط با فعالیت‌‌های آنها واگذار کرد، ادامه داد: اما مشکلات کنونی انبوه‌سازان در عدم دریافت تسهیلات هیچ ارتباطی به وزارت مسکن ندارد.

وی خاطرنشان کرد: دلیل موانع ایجاد شده برای ارائه تسهیلات به انبوه‌‌سازان را باید در عملکرد سایر دستگاه‌‌ها جست‌و‌جو کرد.

جهرمی با بیان اینکه مجموعه سیاست‌‌های انقباضی سیستم بانکی مهمترین دلیل مشکلات کنونی انبوه‌‌سازان است، گفت: موضوع بنگاه‌‌های زودبازده نیز از مشکلات ناشی از سیستم بانکی کشور مجزا نیست.

به‌گزارش دنیای اقتصاد بانک‌مرکزی ماه گذشته به‌کلیه بانک‌ها ابلاغ کرد بخش‌های کشاورزی، صنعت‌و‌معدن و ساختمان به‌ترتیب ۲۵، ۳۳ و ۲۰درصد از کل تسهیلات بانکی را می‌توانند دریافت کنند و بدین‌ترتیب سازندگان ساختمانی در مقام سوم دریافت بیشترین تسهیلات قرار گرفتند.

اما انتقاد وزیر کار نسبت به‌عدم اختصاص تسهیلات به انبوه‌سازان می‌تواند انتقاد درست و به‌جایی باشد؛ چراکه ماه گذشته بعد از ابلاغ بسته سیاستی بانک مرکزی برخی انبوه‌سازان در گفت‌و‌گو با دنیای اقتصاد اعلام کردند: سال گذشته نیز به‌رغم درنظر گرفته شدن بخشی از تسهیلات برای بخش ساختمان، انبوه‌سازان موفق شدند از این تسهیلات استفاده کنند.

به‌گزارش دنیای اقتصاد سال گذشته بانک‌ها ۱۴ میلیون وام به سازندگان پرداخت می کردند که امسال این رقم به ۲۵ میلیون تومان افزایش یافته است.