معاون عمران روستایی بنیاد مسکن از سنددار شدن ۳۵۰‌هزار مسکن روستایی در سال‌جاری خبر داد و گفت: تعداد واحدهای مسکونی روستایی سنددار تا پایان امسال از مرز دومیلیون و ۱۰۰‌هزار واحد می‌گذرد. محمدرضا شاملو در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر گفت: بر اساس تبصره ۷۱ قانون برنامه دوم توسعه، امر سنددار نمودن املاک روستایی به بنیاد مسکن محول شد، اما به دلیل وجود ابهاماتی که در این قانون بود توفیق چندانی در اجرای آن حاصل نشد.

معاون عمران روستایی بنیاد مسکن بیان کرد: طبق ماده ۱۰۴ برنامه سوم توسعه، سنددار کردن املاک روستایی به تصویب نمایندگان مجلس رسید و بیش از ۶۷۸‌هزار سند در برنامه سوم توسعه برای واحدهای مسکونی روستایی صادر شد.

وی با بیان اینکه سند دار کردن املاک روستایی تحت عنوان ماده ۳۳ قانون برنامه چهارم مجدد مورد تصویب قرارگرفت، افزود: در طول برنامه چهارم توسعه بیش از ۹۹۵‌هزار سند برای املاک روستایی صادر شده که این رقم در مدت سه سال اخیر معادل ۴۶درصد کل اقدامات انجام شده در برنامه سوم توسعه بوده است.

وی افزود: سند دار نمودن املاک روستایی با همکاری مشترک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور صورت می‌گیرد، به نحوی‌که امور فنی صدور سند نظیر نقشه برداری و تشکیل پرونده توسط این سازمان محقق می‌شود و پیگیری صدور سند و تحویل آن به روستاییان از سوی بنیاد مسکن انجام می‌شود.

وی با اشاره به وجود ۴میلیون و ۳۰۰‌هزار خانوار روستایی در کشور، تصریح کرد: براساس آمارموجود تعداد واحدهای مسکونی روستایی حدود کل تعداد خانوارهای روستایی در کشور است؛ زیرا ساخت و ساز جدید در روستاها در بیشتر موارد در محل مسکن فعلی آنان صورت می‌گیرد، از سوی دیگر در روستاها مستاجرنشینی بسیار کم است و در یک واحد ممکن است چندین خانوار زندگی نمایند.

شاملو افزود: براساس آمارهای مرکز آمار ایران بیش از ۲۲میلیون نفر در روستاها ساکن هستند که این تعداد بالغ بر ۵/۳۱درصد کل جمعیت کشور است.