آدرس 200‌هزار مسکن حمایتی تهران کجاست؟

این در حالی است که یک سامانه به نام سامانه شفافیت وابسته به شهرداری تهران وجود دارد که برخی مدارک و مستندات از جمله بودجه سالانه شهرداری در آن منتشر می‌شود. بهتر است برای «اثبات اینکه اتفاق بسیار عظیم در شهر رخ داده است، هر چه زودتر کروکی کامل این کلنگ‌‌‌زنی منتشر شود». ساخت ۲۰۰‌هزار واحد مسکونی در تهران بسیار عظیم است چون طی ۸ سال گذشته، میانگین سالانه ساخت مسکن بر اساس پروانه ساختمانی، زیر ۷۰‌هزار واحد بوده است. همچنین طی همه چهار دهه گذشته و قبل‌‌‌تر، فقط در سه سال، تیراژ ساخت مسکن در تهران، به ۲۰۰‌هزار واحد رسید؛ سال‌های ۹۰، ۹۱ و ۹۲ به ترتیب برای ساخت ۲۳۳‌هزار واحد، ۲۵۳‌هزار واحد و ۲۳۹‌هزار واحد، در شهرداری تهران پروانه ساختمانی صادر شد. مطابق بررسی «دنیای‌اقتصاد»، بازار مسکن برای تعادل نسبی در عرضه و تقاضای خانه، سالانه به حدود ۸۰ تا ۹۰‌هزار واحد مسکونی نیاز دارد. کانال تلگرام روزنامه «دنیای‌اقتصاد» به نشانی den_ir@، در طول روز خبرهای تحلیلی در حوزه‌‌‌های مختلف از جمله بازار مسکن منتشر می‌کند.