به دنبال افزایش دما در تهران آلودگی به واسطه افزایش غلظت ازن در جو در یکی از ایستگاه‌‌‌های سنجش آلاینده‌‌‌ها واقع در شهر تهران رصد شد و هوا در نیمروز گذشته در ایستگاه تربیت مدرس (منطقه ۶) به لحاظ غلظت ازن در وضعیت نارنجی (ناسالم برای گروه‌‌‌های حساس) قرار داشت. به این ترتیب به نظر می‌رسد با افزایش تدریجی دما طی روزهای آینده بر شدت آلودگی روزهای گرم سال افزوده شود و میانگین شاخص کیفیت هوا در کل شهر را از مرز «سالم» فراتر ببرد. در سال گذشته نیز تهرانی‌‌‌ها طی ۴۷ روز از سال هوای آلوده به ازن تنفس کردند. این میزان در سال ۱۴۰۰ معادل ۲۳ روز بود. «ازن» یک آلاینده گازی است که در زمره آلاینده‌‌‌های ثانویه به شمار می‌‌‌آید، به این معنا که به شکل مستقیم از هیچ منبعی تولید نمی‌شود، بلکه حاصل ترکیب آلاینده‌‌‌های دیگر از جمله اکسیدهای نیتروژن و ترکیبات آلی فرار با اکسیژن تحت‌تاثیر نور خورشید است. گاز ازن از ترکیب سه اتم اکسیژن ایجاد شده و یک اکسیدکننده قوی محسوب می‌شود.