بابایی در چهل و هشتمین جلسه کمیته ایمنی و مدیریت بحران شهر تهران که در منطقه ۱۲ شهرداری تهران برگزار شد، با تاکید بر اینکه شهروندان باید از وضعیت ایمنی ساختمان‌‌‌ها یا پاساژهای شهر مطلع باشند، گفت: شاید در این برهه زمانی اطلاع‌‌‌رسانی همه ساختمان‌‌‌های ناایمن شهر تهران در دستورکار قرار نداشته باشد، اما به شکل موردی این اتفاق خواهد افتاد؛ چرا که موضوع حفظ جان مردم و آتش‌نشان‌‌‌ها حیاتی است و شهروندان تبعات حوادث ناگوار ناایمنی در شهر را در رخدادهایی مانند پلاسکو مشاهده کرده‌‌‌اند. وی با بیان اینکه بر اساس برنامه‌‌‌ریزی انجام‌شده در طول برنامه چهارساله چهارم شهر تهران باید نرخ رشد حوادث داخل ساختمان متوقف شود، گفت: بر اساس این برنامه‌‌‌ریزی در سال ۱۴۰۴ نیز باید شاهد کاهش حوادث باشیم که این موضوع مستلزم فعالیت‌‌‌های فرهنگی و آموزشی است. بابایی از مدیران شهرداری تهران خواست در راستای کاهش حوادث و افزایش ایمنی شهر تهران از هیچ فعالیتی به‌ویژه فعالیت‌‌‌های فرهنگی و آموزشی کوتاهی نکنند و اظهار کرد: مدیرانی که نتوانند نرخ رشد حوادث را با فعالیت‌‌‌های فرهنگی و آموزشی کاهش دهند باید از شهرداری تهران بروند.