به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، یک برآورد غیررسمی از تعداد خانه‌‌‌های خالی در پایتخت نشان می‌دهد احتمالا این تعداد به نیم میلیون واحد مسکونی می‌‌‌رسد. اما آیا بر اساس این فرضیه، تهران دیگر نیازی به تخریب و نوسازی ندارد؟ پاسخ منفی است و گواه و اثبات این مدعا که حجم ساخت‌وساز موردنیاز شهر تهران در هر ماه ۶۵۰۰ واحد است، سالخوردگی واحدهایی از محدوده متراژی نقلی‌‌‌ها در عرضه هفته‌‌‌ها و شاید ماه‌‌‌های اخیر است. بررسی آپارتمان‌‌‌های فروشی تا ۵۰ مترمربع فایل شده در بازار مسکن حکایت از آن دارد که اغلب این فایل‌‌‌ها سن بنای بیش از ۱۵ سال دارد و بقیه واحدها نیز عمدتا میانسال هستند.

خرید آپارتمان نوساز و کلیدنخورده از گروه کم‌‌‌متراژها در شرایط فعلی بازار بسیار دشوار است و این در حالی است که همواره نیمی از متقاضیان مسکن تمایل دارند آپارتمان‌‌‌هایی از این گروه سنی را خریداری کنند تا بتوانند سال‌ها بدون دغدغه تبدیل به احسن در آن ساکن شوند. اما به دلیل رکود شدید ساخت‌وساز، تولید و به تبع آن عرضه آپارتمان‌‌‌های نقلی به بازار مسکن کم شده و در نتیجه خریداران برای یافتن آپارتمان‌‌‌های در استطاعت با مضیقه مواجه هستند.

7 copy