او توضیح داد: نگاه کلی به پادگان ۰۶ این است که با توجه به ارزش‌‌‌های میراثی آن به صورت یکپارچه کل واحد حفظ و صیانت شود. به طوری که بازآفرینی آن بتواند امکان و شرایطی را ایجاد کند که هم تنفس‌‌‌گاهی را برای شهروندان به وجود بیاورد و هم میراث گذشته را در منظر امروز و آینده شهروندان قرار دهد تا بتوانند نهایت استفاده را از این ظرفیت‌ها ببرند. زاکانی درخصوص تعیین قدرالسهم‌‌‌ها درباره پادگان ۰۶ توضیح داد: این مساله باید در حوزه کارشناسی و با توجه به نحوه بهره‌‌‌برداری از مجموعه شکل بگیرد و اساس کار توجه به منافع و مصالح شهر و توجه و دقت در صیانت از این میراث گرانبها و در اختیار علاقه‌مندان قرار دادن آن است، اما کم و کیف آن از طریق چارچوب‌‌‌های قانونی تعیین می‌شود.  هرچند به صراحت از برنامه ساخت‌وساز در این پادگان سخنی به میان نیامده، اما با توجه به اینکه شهریور پارسال همزمان با تغییر دوره مدیریت شهری خبری مبنی بر منتفی شدن توافق قبلی در خصوص این پادگان منتشر شد، به نظر می‌رسد برنامه ساخت‌وسازهای پرحاشیه در این پادگان قرار است احیا شود.