همچنین یکی از برنامه‌‌‌های جدی شهرداری تهران تعدیل بدهی در حوزه بانکی و پیمانکاری اعلام شده است؛ کمااینکه بزرگ‌ترین طلبکار شهرداری تهران در حال حاضر بانک‌ها هستند. شهرداری تهران تاکنون حدود ۱۷‌هزار میلیارد تومان طلب از نهادها و دستگاه‌های مختلف دولتی نیز شناسایی کرده که این رقم در سامانه دولت نیز ثبت شده است. گفته شده حدود ۸هزار میلیارد تومان از این رقم نیز حسابرسی شده و به تایید نهایی رسیده است.شهرداری تهران روی بخشی از قانون بودجه ۱۴۰۱ که در قالب آن امکان تهاتر ملکی بابت پرداخت بدهی‌‌‌های دولت میسر شده، حساب ویژه کرده و قصد دارد با استفاده از این ظرفیت، بخشی از طلب خود از دستگاه‌های دولتی را وصول کند.

7 نفر این پست را پسندیده اند